Blippa bankkortet i SL-spärren kan dröja till 2020

SL jobbar nu med att införa det nya blipp-systemet införas.
SL jobbar nu med att införa det nya blipp-systemet införas.
Smidigt att blippa bankkortet på bussen och i t-banespärren – men det kan dröja till nästa år innan tekniken införs.

Det kan dröja till årsskiftet innan alla som har så kallade kontaktlösa bankkort (där man inte behöver slå in koden) kan blippa dem i spärren, i stället för accesskortet eller biljetten i mobilen.

Till en början ska det gå att blippa för enkelresa till vuxenpris (32 kronor), men så småningom ska även de som åker till rabatterat pris eller med periodbiljett kunna resa på sitt bankkort.

Syftet är att göra det enklare att betala för sig, särskilt för dem som inte reser så ofta. Att behöva skaffa accesskort och ladda på det kan vara en hög tröskel, resonerar SL, och tänker sig locka fler resenärer.

Dessutom minskar de kostnader SL har för försäljning av accesskort och biljetter, enligt beräkningar med nio miljoner kronor om året.

Syns inte att pengar saknas

Men det finns en del komplikationer.

När bankkortet blippas skapas en biljett kopplad till kortet och spärren öppnas. Pengarna dras från resenärens konto – men först vid ett senare tillfälle, då det skulle ta för lång tid att kontrollera att det finns pengar på kontot innan spärren öppnas.

Så om det saknas pengar på kontot kan resenären ändå åka. Blir det biljettkontroll ser det ut som att giltig biljett finns.

SL kommer sedan att försöka dra pengarna från kontot, och det vid upprepade tillfällen. Om det inte går blir det en förlust för SL.

Kortinnehavaren kommer å andra sidan inte att kunna använda kortet i SL-trafiken förrän skulden är reglerad.

Kommer inte undan kontrollavgift

Det kan också uppstå en fördröjning i systemet, så att blippen registreras först senare. Vid en biljettkontroll ser det då ut som att resenären plankat.

SL tänker sig i så fall att kontrollanten blippar kortet så att en biljett skapas. Men om resenären faktiskt plankat?

Så här står det i utredningen som ligger till grund för införandet av kontaktlös betalning: ”om systemet vid kvällskörningen inte ser en giltig biljett, men väl en inspektion, så dras en kontrollavgift automatiskt”.

Men så kommer det inte att bli, enligt SL:s presstjänst. ”Kontrollavgifter kommer inte att dras automatiskt. Hantering av resenärer som inte blippat sitt kort kommer att ske på samma sätt som de som t ex inte blippat sitt kort med reskassa idag” skriver de i ett mejl.

SL-kort kommer att finnas

Men resenärerna får vackert hala upp sitt bankkort vid kontrollen. För dem som inte gillar att vifta med sitt kort kommer det att finnas någon form av SL-kort även i framtiden. Avtalet med företaget som levererar access-kortet går dock ut 2022.

Kortföretagen tar betalt av SL för tjänsten, men får stå för en del av risken när en resenär inte betalar för sig.

Införandet beräknas kosta 57 miljoner kronor, där uppgraderingen av kortläsare i spärrarna utgör den största kostnaden.

Nya läsare installeras

”Förberedelserna för det kan man redan se i spärrlinjen och på vissa bussar, där nya läsare för mobilbiljetter, kontaktlösa betalkort och ett framtida SL-kort installeras” uppger presstjänsten.

Enligt tidigare uppgifter skulle tekniken vara införd nu till sommaren, men nu är prognosen tidigast i höst eller vid årsskiftet. Det kan också dröja en bit in på nästa år.

Fakta

Vill testa ansiktsigenkänning

Kortföretaget Visa har gjort en studie om digitala betalningar i kollektivtrafiken där 19 000 pendlare från 38 städer i 19 länder deltog, däribland Stockholm:

Stockholmarna pendlar mer än fyra timmar i veckan till jobb och skola, i snitt elva resor per vecka.

För 60 procent är enkelheten att betala en avgörande faktor när de väljer transportmedel.

Varannan tycker att miljöpåverkan är en viktig faktor när det gäller val av transport.

En av tre kan tänka sig att resa mer kollektivt om de kan blippa sitt kort i spärren eller på bussen.

54 procent är beredda att testa innovativa teknologier som ansiktsigenkänning för att betala i kollektivtrafiken.

 

Källa: Visa