LÄS ÄVEN
Färre nya bostäder när byggtakten tvärnitar