Brandförsvaret har inspekterat 50 t-banestationer

Inspektionen av t-banestationerna har nyligen avslutats, enligt Björn Westerdahl.
Inspektionen av t-banestationerna har nyligen avslutats, enligt Björn Westerdahl.
Brandsäkerheten i tunnelbanan har fått kritik. Nu har brandförsvaret gjort sin inspektion, och synpunkter är att vänta.

Brandsäkerhetsarbetet i tunnelbanan kritiserades nyligen i en rapport av Region Stockholms trafiknämnds revisorer.

Arbetet har inte varit systematiskt, menar de, och kräver nu en samlad planering och uppföljning av brandskyddet.

Även räddningstjänsten kan komma att ha synpunkter på brandsäkerheten. I december genomfördes det sista platsbesöket i den tillsyn som Storstockholms brandförsvar gör vart fjärde år.

Totalt var det ett 50-tal stationer som gicks igenom.

– Vi inväntar nu synpunkter från trafikförvaltningen. Tillsynen kan mynna ut i olika förslag och synpunkter. Om det finns brister leder det till förelägganden, säger Björn Westerdahl, kommunikatör vid Storstockholms brandförsvar.

Brandgaser farligast

Det som är extra viktigt är utrymningsvägarna, brandvattenförsörjningen, angreppsvägar för rökdykare och annan räddningspersonal, och avskiljning av brandgaser, berättar han.

– Det är ju inte elden i sig som är farligast, utan brandgaserna. Man vill avskilja dem från utrymningsvägarna, det kan ske till exempel med glasväggar mellan perrong och rulltrappor, och med fläktar.

Trafikförvaltningen gjorde under 2018 en inventering av brandskyddet, och konstaterar att behövs åtgärder för över 100 miljoner kronor.

Vissa akuta åtgärder har fått vidtas, till exempel infördes brandvakter vid några stationer i somras, då utrymningsvägarna hade brister.

Inte första gången brandskyddet kritiseras

Revisorernas kritik ingår i deras delrapport för 2018, som behandlades av trafiknämnden i veckan.

Socialdemokraterna hade då lämnat in ett yttrande där de instämmer i kritiken. Enligt dem är det inte första gången som revisorerna slår ner på brandsäkerheten. ”Kritik av brandskyddet har återkommit gång på gång de senaste åren utan att majoriteten i trafiknämnden vidtagit åtgärder” skriver de.

De vill att en handlingsplan upprättas för hela kollektivtrafiken, vilket inte minst branden i bussdepån i Hornsberg i höstas visar ett behov av, påpekar de.

Trafikförvaltningen har nu fram till den 25 februari på sig att svara på brandförsvarets frågor. Därefter kommer myndigheten tillbaka med sina synpunkter – eller med förelägganden.