LÄS ÄVEN
Fler kan få bygglov vid stränderna i skärgården