ANNONS

Var femte bostadsrättsförening i länet lever farligt

Var femte HSB-förening lever farligt
Var femte bostadsrättsförening i länet borde spara mer än den gör, visar en ny studie.
Var femte bostadsrättsförening i Stockholms län har för låga avgifter för att klara ett framtida underhåll när räntorna stiger.
Det visar en kartläggning av 479 bostadsrättsföreningar i länet.
ANNONS

HSB Stockholm har undersökt ekonomin i 479 av sina bostadsrättsföreningar i Stockholms län.

I de undersökta föreningarna finns sammanlagt 64 186 bostadsrätter.

– De flesta föreningarna mår ekonomiskt bra. I några av dem, ungefär en femtedel, ser vi behov av en avgiftshöjning, säger Johan Lindén, finansspecialist på HSB Stockholm.

Klarar sig ändå bra

Låga räntor gör att föreningar som har behov av en avgiftshöjning ändå klarar sig ekonomiskt bra, enligt Johan Lindén. Men låga räntor är inte ett tillstånd som varar för evigt.

– Konsekvensen blir att ränterisken för de här föreningarna ökar så länge de låga räntorna håller i sig. Föreningarna visar fina siffror men de skulle behöva höja avgifterna för att klara framtida renoveringar, som stambyte och fönsterbyte.

Är resultatet överraskande?

– Nej, för mig är det inte överraskande, jag har ganska bra koll, men det är skönt att få det svart på vitt. Vårt syfte är att uppmärksamma det. En låg avgift är inte alltid bra, vilket många tycker.

Föreningarna som enligt kartläggningen borde höja avgiften är enligt Lindén spridda över länet.

Okänd mark

Stockholms innerstad är dock mer okänd mark i sammanhanget. I Stockholms innerstad förvaltar HSB en mindre del av beståndet av bostadsrätterna, majoriteten förvaltas av mindre föreningar som inte omfattas av kartläggningen.

ANNONS

– Just i Stockholms innerstad är trenden att hålla nere avgifterna. Det vore intressant en se mer noggranna undersökning av de föreningarna, säger Lindén.

Som köpare av en bostadsrätt anser Lindén att man ska granska föreningens årsredovisning innan man köper en bostad. I HSB-föreningarnas årsredovisningar framgår respektive förenings sparande, i andra föreningar kan man själv räkna ut sparandet.

Det är rimligt att en förening med några år på nacken sparar 200 kronor per kvadratmeter

Johan Lindén, finansspecialist

I det senare fallet är Lindéns råd att lyfta bort avskrivningar och planerat och periodiskt underhåll från resultaträkningen. Det nya resultatet delar man med antal kvadratmeter i föreningen.

– Det är rimligt att en förening med några år på nacken sparar 200 kronor per kvadratmeter.