Fler kvinnor får föda på den klinik de valt

förlossning
Anna Starbrink (L) gläds åt att fler får föda på den klinik de valt.
Andelen kvinnor som hänvisas till ett annat sjukhus minskar. 94 procent togs emot på den förlossningsklinik de själva valt.

Fler kvinnor fick föda på den förlossningsklinik de valt 2018 jämfört med året innan, visar siffror från Region Stockholm (landstinget).

Totalt föddes 28 676 barn under 2018. Av dem föddes 1 827 på en annan klinik än mammorna valt, mot 2007 barn året innan.

– Fler får föda där de valt, och vi har en god förlossningsvård.  Men vi har haft kapacitetsproblem vilket har lett till att en del kvinnor känner oro över att det inte ska finnas plats, säger Anna Starbrink (L), regionråd med ansvar för hälso- och sjukvård.

Ny förlossningsklinik

När förlossningskliniken som nu byggs vid S:t Görans sjukhus står klar 2022 tillkommer kapacitet för 4 000 förlossningar årligen. Samtidigt väntas antalet födslar öka, och vara uppe i över 33 000 år 2024.

Det gäller också att kunna bemanna förlossningsplatserna med barnmorskor, och just bristen på personal är redan nu ett aber för sjukhusen.

– En åtgärd som vi har infört är att nya barnmorskor får en ordentlig introduktionsperiod, säger hon.

Fler bristningar

Men det är inte bara kapaciteten som är ett problem i Stockholm. Fler kvinnor drabbas av bristningar i underlivet vid förlossningar än snittet för riket, och här görs fler kejsarsnitt än genomsnittet. Andelen är dock på nedgång.

– Det har genomförts utbildningsinsatser för att att minska förlossningsskadorna. När det gäller kejsarsnitten så vet jag inte vad det beror på, kanske är det så att kvinnor i Stockholm ställer mer krav på hur de vill föda, säger Anna Starbrink.