Förskolans tur att få kritiserade Skolplattformen

Johanna Engman, it-direktör, på Stockholms stad.
Johanna Engman, it-direktör, på Stockholms stad.
Skolplattformen går in i skarpt läge i förskolan. Men dålig information och tekniskt strul har redan orsakat irritation. Frågan kvarstår: När ska ett system som nästan kostat en miljard fungera?
– Vår deadline är så snart som möjligt, säger Johanna Engman, it-direktör på Stockholms stad.
Fakta

Turerna kring Stockholms stads "Skolplattformen"

1. Projektet startade 2013

Lagom till höstterminens början lanserade Stockholms stad Skolplattformen i skolan. Projektet startade 2013 och är en IT-lösning för alla skolformer i staden där all information samlas på ett och samma ställe.

Tanken är att elever, föräldrar och personal ska kunna logga in och ta del av scheman, allmän information och nyhetsbrev. Andra funktioner är frånvaroanmälning och betygsrapportering.

2. Strul redan innan start

Men problemen har varit många sedan lanseringen. Det har inte fungerat att logga in i tjänsten och funktioner som frånvaroanmälning har legat nere. Något som DN tidigare rapporterat om.

Dessutom har flertalet användare har klagat på att plattformen är krånglig och mycket långsam att använda. Namnet Skolplattformen var dessutom upptagen av ett annat företag.

Stockholms nya, svindyra skolplattform sågas

3. Kostar hundratals miljoner

Hela projektet har en budget på 695 miljoner kronor enligt beslut i kommunfullmäktige. Just nu uppgår den totala kostnaden till 650 miljoner och väntas landa på omkring 675 miljoner enligt Stockholms stad. Utöver detta har man nu gått ut med att det finns mer kostnader kopplade till Skolplattformen i form av dyra licenser och driftstkostnader – en kostnad på totalt ytterligare 256 miljoner.

Källa: Stockholms stad

Skolplattformen har införts i Stockholms skolor under hösten – nu är det dags för förskolorna.

Men en förälder som Mitt i pratat med är redan upprörd över hur dåligt det fungerar.

– Jag ser mig själv som hyfsat van vid datorer, men med den informationen vi fick har det varit väldigt snårigt att förstå vad vi ska använda det till och hur jag ens ska gå tillväga.

Svarade en vecka senare

När hon till slut kom in i tjänsten saknades hennes barn i systemet vilket gjorde det omöjligt att gå vidare. Hon hörde av sig till supporten som svarade – en vecka senare.

– Det visade sig att vi blivit hänvisade till fel ställe, säger hon.

Pedagoger blir teknisk support

Hon är framförallt upprörd över att pedagoger på hennes barns förskola tvingas knåpa ihop egna manualer för hur föräldrarna ska gå till väga.

Det varit svårt att på egen hand hitta hur man ska göra på Stockholms stads hemsida, säger hon.

– Pedagogen har tvingats ägna stora delar av sina arbetsdag för att vara någon slags teknisk support. Det känns inte som rätt prioritering av resurser.

Upp till stadsdelsförvaltningarna

Johanna Engman, it-direktör i Stockholms stad, säger att de har en support man kan höra av sig till. Men det är upp till varje stadsdelsförvaltning att bestämma hur man ska informera.

I slutändan är det varje rektor eller förskolechef som bestämmer hur organisationen ska lösa det.

– Vi anser att det blir bäst så eftersom det är där man vet vilka behov som finns hos vårdnadshavarna. Om man behöver översätta till något annat språk exempelvis.

Största problemet just nu

Det största problem med Skolplattformen, säger Johanna Engman, är att startsidan var väldigt långsam för vissa. När det tar tio sekunder att ladda sidan kan användaren tro att tjänsten är trasig och börja klicka runt vilket leder till tekniskt fel.

 Det ska vara åtgärdat inom de närmsta dagarna

Johanna Engman, it-direktör, om de sega laddtiderna

Hon menar att det inte är systemets olika verktyg, eller moduler som de kallas, som inte fungerar utan det är den sega startsidan som varit en bromskloss.

– Det ska vara åtgärdat inom de närmsta dagarna.

När tror ni att allt ska fungera som det ska?

– Ambitionen är att varje modul ska fungera när de lanseras. Vår deadline är så snart som möjligt. Men felen är svåra att hitta eftersom systemet är stort och komplext. Det tar tid att felsöka, särskilt när bara vissa får problem och inte alla. Men precis som all teknik kommer Skolplattformen behöva uppdateringar och underhåll.

Priset rimligt?

Enligt uppgifter som DN tagit fram finns det större kostnader kopplade till Skolplattformen än de 695 miljoner som budgeterats, vilket Mitt i berättat tidigare. Det beror dels på dyra licenser och engångsavgifter men också på driftskostnader.

Under 2019 kommer de landa på 119 miljoner kronor.

– Priset är rimligt. Vi har alltid en driftsbudget och för våra tidigare it-system har årsbudgeten legat på mellan 60-70 miljoner, men då inkluderades inte förskolan och vuxenutbildningen. Det här är dessutom ett mer komplext system.

Fakta

Så var idén med Skolplattformen

När Stockholms stad fattade beslut om Skolplattformen 2013 fanns det inte en tillräckligt bra paketlösning som uppfyllde stadens behov. Man valde istället att använda sig av olika leverantörer som blev till olika så kallade ”moduler” som tillsammans skulle utgöra Skolplattformen.

På så vis skulle man få de bästa leverantörerna för exempelvis elevregister, när- och frånvaro och betygsättning. Det skulle dessutom bli lättare att byta ut delar när ny teknik tillkommer utan att behöva upphandla hela systemet.

Cirka 140 000 barn, elever och studerande samt 23 500 pedagoger och annan skolpersonal på 177 skolor och 600 förskolor samt runt 200 000 vårdnadshavare omfattas av skolplattformen.

Källa: Stockholms Stad