S-förslag till SL: Gratis för barn under 12

Avgiftsfritt för barn under 12 i kollektivtrafiken, lågpriskort dagtid och helger och fritidskort för 150 kronor i månaden för unga.
Det föreslår Socialdemokraterna inför landstingsfullmäktiges beslut om budget för 2019.

Den blågröna alliansen i landstinget presenterades sin budget för 2019 tidigare i höst. Den omsluter gigantiska 104 miljarder kronor,

Det formella beslutet tas i fullmäktige den 11 december.

Då presenterar även oppositionspartierna sina så kallade skuggbudgetar. Inte för att de har någon större chans att få igenom sina förslag. Men det är ett sätt för dem att redovisa sin politik.

– Vi har sett genom åren att delar av våra förslag plockas upp av majoriteten. Och vi vill ju ha samtal över blockgränserna, inte minst när det gäller klimatfrågorna, trängseln och att bussar och tåg går i tid, säger oppositionsrådet Jens Sjöström (S).

Vill ha nattåg

När det gäller kollektivtrafiken har Socialdemokraterna en rad förslag:

✔️ Bygg fler uppgångar till t-banor och pendelstationer.

✔️ Invänta inte statens finansiering utan bygg ut tunnelbanan mellan Älvsjö och Fridhemsplan nu.

✔️ Inför 10-minuterstrafik och nattrafik på pendeltågen.

✔️ Ta tillbaka biljettkontroll till egen regi när avtalet med ISS löper ut.

✔️ Gör om fritidskortet för unga till ett 30-dagarskort för 150 kronor.

✔️ Inför ett periodkort med lägre pris under lågtrafik vardagar samt helger.

✔️ Låt barn upp till 12 år åka gratis i sällskap av annan betalande resenär.

För busstrafiken finns i alliansens budget flera förslag för att snabba upp trafiken. Socialdemokraterna vill utöver det att stombusslinje 4 får ett rödmålat körfält och grönt ljus i korsningarna.

Come back för Waxholmsbolaget

De menar också att vissa strategiska verksamheter ska drivas i landstingets regi, till exempel borde Waxholmsbolaget ta över kollektivtrafiken i delar av skärgården:

– Det skulle ge stabilitet, vilket behövs efter de senaste årens havererade upphandlingar, säger Jens Sjöström.

Nyligen fattade trafiknämnden beslut om ett nytt avtal, efter år av överklaganden och tillfälliga lösningar.

Även biljettkontrollen borde utföras i egen regi menar Socialdemokraterna:

– Den förra utföraren polisanmäldes för fusk, och den nuvarande är misstänkt för fusk. Biljettkontroll är en central funktion där vi behöver veta att det utförs på rätt sätt.

Fakta

V gillar gratis – SD dissar tiggeri

Även Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna har lämnat in skuggbudgetar. Här är några av deras förslag vad gäller kollektivtrafiken.

Vänsterpartiet:

✔️ Fri tilldelning av resor inom färdtjänsten och ingen begränsningen på 500 resor/år för rullstolstaxi

✔️ Avgiftsfri kollektivtrafik för pensionärer i lågtrafik.

✔️ Avgiftsfri kollektivtrafik för barn och unga upp till 18 år.

✔️ SL-taxa ska gälla inom skärgårdstrafiken året runt.

✔️ Öppen spärrlinje i kollektivtrafiken, självvisering och påstigning i alla dörrar på bussar.

✔️ Inför stationsvärdar, och konduktörer på samtliga lokalbanor.

Sverigedemokraterna:

✔️ Koppla ihop Spårväg city med Lidingöbanan.

✔️ Utöka antalet kontrollanter och genomförda kontroller.

✔️ Stoppa tiggeriet inom verksamhetens ytor.

✔️ Utforma en krisberedskapsplan för kollektivtrafiken.

✔️ Sätt upp säkerhetskameror vid busskurer.

✔️ Installera plattformsbarriärer vid relevanta stationer.

Källa: SLL