S-förslaget: Fritidskort för unga för 150 kronor

Ett 30-dagars fritidskort skulle underlätta för många barnfamiljer, menar S.
Ett 30-dagars fritidskort skulle underlätta för många barnfamiljer, menar S.
Fritidskort för 90 eller 120 dagar för barnen kan vara en dryg kostnad i början av terminen. Nu föreslår Socialdemokraterna ett 30 dagars kort för 150 kronor i stället. "Det sprider ut kostnaden", skriver de.

Ungdomar kan i dag köpa fritidsbiljetter som gäller efter klockan 16 och på helger och lov. De finns att köpa terminsvis, samt 90 eller 120 dagar, och kostar mellan 700 och 980 kronor.

Socialdemokraterna föreslår nu att en fritidsbiljett om 30 dagar för 150 kronor införs.

Det skulle underlätta framför allt för familjer med flera barn eller ansträngd ekonomi där kostnaden för biljettinköpen blir för dryg i början av terminerna. På så vis kan de sprida ut kostnaden, menar Socialdemokraterna.

Tar bilen i stället

De påpekar också att kostnaden kan göra att familjer väljer att i stället skjutsa sina barn i bil till aktiviteter och annat.

De föreslår även att barn upp till 12 år alltid ska få åka gratis i sällskap med annan betalande resenär. Som det är nu åker barn under 7 år gratis, och på helger alla som är under 12, i sällskap med betalande vuxen.

Minskade intäkter

Men trafikförvaltningen, som utrett frågan, är inte med på noterna. Att låta barn åka gratis skulle uppskattningsvis innebära ett bortfall av intäkter på 36-72 miljoner kronor.

Och att införa en 150-kronors fritidsbiljett skulle innebära en prissänkning på i snitt 23 procent, med motsvarande intäktsbortfall.

Biljettintäkterna ökar

Hur det blir med det populära sommarlovskortet är ännu inte klart. Klart är dock att SL går plus, enligt delårsrapporten görs en vinst på 700 miljoner kronor för 2018.

En del av det positiva resultatet, 76 miljoner kronor, beror på ökade biljettintäkter.

Trafikförvaltningen menar att det skulle behövas en mer ingående utredning för att se om en 30-dagars fritidsbiljett skulle öka resandet, och påpekar att något sådan uppdrag inte finns i planeringen för 2019.

Förslaget behandlas i Region Stockholms trafiknämnd på tisdag den 19 februari.