Förvaltning kände till riskerna med 1177

1177 skandal landstinget kände till att avtalet var riskfyllt
Region Stockholm kände till att det fanns risker med avtalet.
Region Stockholm kände till det oklara rättsliga läget kring direktåtkomsten av patientuppgifter när en privat vårdgivare bedriver sin verksamhet utomlands, rapporterar Dagens Nyheter. Nu riktar Vänsterpartiet kritik mot den blågröna majoriteten.
– Nu vill Liberalerna polisanmäla. Eftersom de är ansvariga borde de anmäla sig själva, säger Jonas Lindberg (V).

Företaget Medhelp har på uppdrag av Region Stockholm gett sjukvårdsrådgivning via 1177 Vårdguiden i 20 år.

2013 anlitade företaget underleverantören Medicall – med säte i Thailand – som sedan dess haft en öppen webbserver med inspelade patientsamtal till 1177 Vårdguiden, vilket avslöjades av Computer Sweden på måndagen.

Totalt handlar det om 2,7 miljoner inspelade samtal – bland annat från stockholmare – som legat ute på nätet.

Ansvarige regionpolitikern Daniel Forslund (L) sade till Mitt i på tisdagen att en polisanmälan mot Medhelp kunde vara aktuell.

– Jag har sällan varit så arg och besviken.

Kände till riskerna

Men Region Stockholm har sedan tidigare känt till det oklara rättsliga läget kring direktåtkomsten av patientuppgifter när en privat vårdgivare verkar utomlands, rapporterar Dagens Nyheter.

I april 2018 förlängde Region Stockholm avtalet med Medhelp. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen varnade då för riskerna med att låta ett privat vårdföretag utomlands ansvara för telefonin åt 1177 Vårdguiden. Förvaltningen pekade på det oklara rättsliga läget kring åtkomsten av patientuppgifter när ett vårdföretag bedriver sin verksamhet utomlands och krävde att verksamheten skulle bedrivas från Sverige.

Förvaltningens krav skrevs in i det nya avtalet, som börjar gälla den 1 september i år.

– I det nya avtalet med Medhelp är det förbjudet att ha verksamhet i utlandet. Det avtal som gäller nu upphandlades 2013 och där finns inte det kravet, säger Daniel Forslund (L), biträdande regionråd i Region Stockholm och ordförande i innovations- och utvecklingsutskottet, till DN.

V: ”Den blågröna majoriteten är ansvarig”

Vänsterpartiets sjukvårdspolitiske talesperson, Jonas Lindberg, är kritiskt till att den blågröna majoriteten inte agerat när de insett att det rättsliga läget varit oklart.

– Den blågröna majoriteten är ansvarig. Nu vill Liberalerna polisanmäla. Eftersom de är ansvariga borde de anmäla sig själva, säger han i ett pressmeddelande.

Vänsterpartiet var det enda partiet som röstade emot upphandlingen i april 2018. Jonas Lindberg vill att sjukvården ska drivas av det offentliga, för att på så sätt få bättre kontroll och tydligare ansvarsfördelning.

– Denna skandal visar att det inte fungerar att låta privata aktörer ansvara för 1177. Att låta digitalisering av vårdsystem ligga hos privata aktörer gör att företagslogik går före patientsäkerhet och sekretess, säger han.

Nu utreds om Medhelp gjort sig skyldigt till brott mot patientdatalagen.