ANNONS

Gympa på schemat ska få Stockholms förskolebarn att röra sig mer

Gympa i förskolan
Gymnastik, eller gympa ska bli obligatoriskt för barn i Stockholms förskolor.
Små barn rör sig för lite, anser den grönblå majoriteten. Därför ska fysisk aktivitet bli en självklarhet på Stockholms förskolor från och med nästa år.
– Förskolorna får själva fundera ut hur det ska fungera i deras miljö, säger skolborgarrådet Lotta Edholm (L).
ANNONS

Små barn bör röra på sig minst en timme om dagen, enligt rekommendationer från WHO. Men när Karolinska institutet mätte hur mycket barn på en förskola på Södermalm rörde sig blev svaret alldeles för lite.

Hagastans trånga förskolegårdar blir nu forskning

Policy för höjd puls bland barnen

Det har fått de grönblå politikerna att reagera – och från och med nästa år ska gymnastik för de allra minsta införas på förskoleschemat.

– Vi ser att förskolor som har en policy för fysisk aktivitet, där rör sig barnen också mer. Därför föreslår vi att alla förskolor ska ha en sådan policy, säger skolborgarrådet Lotta Edholm (L).

Exakt hur den policyn ska se ut är upp till varje enskild förskola – och politikerna tänker inte heller lägga sig i om barnen dansar, springer eller gör något helt annat.

– Att det är pulshöjande är det som är viktigt. Förskolorna får själva fundera ut hur det ska fungera i deras miljö.

Kommer ni ställa krav på lokaler och hur stora förskolegårdar ska vara för att skapa förutsättningar för rörelse?

– Det är svårt på en del ställen, eftersom markytan är begränsad. Att gårdarna är små, framför allt i innerstan, är svårt att göra något åt. Men man kan ta närliggande parker till hjälp, göra utflykter och det går att ha fysisk aktivitet inomhus.

ANNONS

Ska planeras in i schemat

Policyn om fysisk aktivitet ingår i nästa års budgetförslag och är tänkt att börja gälla nästa år. Trots att förskolepersonal redan nu har en stressig arbetsmiljö tänker majoriteten inte skjuta till några pengar eller extra resurser till förslaget.

– Nej, det här ingår i grunduppdraget i den pedagogiska verksamheten. Det är en planeringsfråga framför allt. Men förskolor kan gå ihop och planera. Det behöver inte bli någon stor byråkrati, det handlar om att börja fundera på hur barnen ska röra på sig mer.

Enligt läroplanen ska förskolan också använda sig av digitala verktyg och digital utbildning, krockar inte de här två målen?

– I den sämsta av världar står det här emot varandra. Men jag anser inte att digitaliseringen ska innebära att små barn får ökad skärmtid. Digitala hjälpmedel ska användas på ett genomtänkt sätt och inte genom att små barn ska sitta med skärmar. Det får inte bli en passiv barnvakt, det ska inte förskolan ägna sig åt, säger Lotta Edholm.