ANNONS

Nu höjs maxtaxan i förskolan

Pengar förskola barn
Maxtaxan höjs med knappa 50 kronor under 2020.
Maxtaxan i förskolan höjs med 53 kronor 2020.
Samtidigt höjs även inkomsttaket med närmare 2 000 kronor.
Det förväntas kommunfullmäktige besluta den 27 januari.
ANNONS

Alla som har barn i förskola, fritidshem eller annan pedagogisk omsorg betalar en avgift för det. Avgiften beräknas procentuellt efter hushållets inkomst upp till en inkomsttak.

2020 höjs inkomsttaket per månad till 49 280 kronor. Det är en höjning med knappa 2 000 kronor sedan året innan.

– Taket är en reglering genom inkomstindex som räknas ut av Pensionsmyndigheten, säger Tomas Johansson på Skolverket.

Samtidigt höjs även maxtaxan. För förskolan blir det en höjning med knappa 50 kronor för första barnet, från 1 425 till 1 478 kronor.

Maxtaxa i förskolan 2020

  • För första barnet betalas 3 procent av hushållets inkomst, maximalt 1 478 kronor.
  • För andra barnet betalas 2 procent av hushållets inkomst, maximalt 986 kronor.
  • För tredje barnet betalas 1 procent av hushållets inkomst, maximalt 493 kronor.
  • Från och med fjärde barnet är förskolan gratis.

Maxtaxa för fritidshem och pedagogisk omsorg

  • För första barnet betalas 2 procent av hushållets inkomst, maximalt 986 kronor.
  • För andra barnet betalas 1 procent av hushållets inkomst, maximalt 493 kronor.
  • För tredje barnet betalas 1 procent av hushållets inkomst, maximalt 493 kronor.
  • Från och med fjärde barnet är omsorgen gratis.

För att kommunerna ska täcka sina kostnader trots maxtaxan ger Skolverket bidrag till kommunerna. Stockholms stad får över 210,4 miljoner kronor för att kompensera för maxtaxan 2020.

– Maxtaxan är ett statsbidrag och för att få det får man inte ta ut en högre avgift. Vill man ta ut en högre avgift får man avstå bidraget, men det är det ingen kommun som gör, säger Tomas Johansson.

De nya taxorna klubbas i kommunfullmäktige den 27 januari och börjar gälla 1 februari.