ANNONS

Fast husläkare och kvällsöppen vårdcentral – sågas av läkare

Ylva Sandström, distr läk Boo
"Man kan inte lägga förslag utan att vara beredda att betala en spänn" säger Ylva Sandström, ordförande i Distriktsläkarföreningen.
En fast husläkare för alla, ökade öppettider och helhetsansvar för patienten. Vårdcentralerna ska ta ett större ansvar för vården.
Men de som ska utföra vården, distriktsläkarna, sågar förslaget.
ANNONS

Vården i Region Stockholm är ansträngd, med stängda vårdplatser på sjukhusen och köer på akutmottagningarna.

Även vårdcentralerna går på knäna, med lång väntan på en tid hos doktorn på många håll.

Men det är primärvården, dit vårdcentralerna hör, som ska rädda situationen.

De styrande politikerna vill att de ska ta hand om en större del av befolkningens vårdbehov.

Husläkare får helhetsansvar

En strategi har tagits fram där fler kompetenser, till exempel psykologer, ska finnas på vårdcentralen.

Man ska också kunna lista sig hos en namngiven husläkare, som har helhetsansvar för sina patienter.

Men strategin får tummen ner av Stockholms distriktsläkarförening.

Gör om och gör rätt, uppmanar de nu i ett öppet brev till Region Stockholm.

– Det största problemet är underbemanningen. Vårdcentralerna har inte pengar att anställa fler läkare, säger Ylva Sandström, föreningens ordförande och distriktsläkare vid Boo vårdcentral.

ANNONS

900 läkare räcker inte

Att patienter kan lista sig på en namngiven läkare är positivt, anser hon, men det finns bara 900 distriktsläkare i regionen och det räcker inte långt.

I alla fall inte om de ska ha ett tak på 1 500 patienter per läkare, som Arbetsmiljöverket förordar.

– Då skulle vi ha en kö på 850 000 patienter som står utan läkare, säger hon.

Medborgarna blir missnöjda

Ylva Sandström

Att vårdcentralerna ska utöka sina öppettider är en annan punkt i strategin.

– Det går inte att ha kvällsöppet utan personal, eller så blir det mindre personal på dagtid. Och hur man bäst förlägger arbetstiderna bör vårdcentralen själv få avgöra.

Politikerna ägnar sig åt önsketänkande, menar Ylva Sandström:

– De hittar på nya lovvärda och fina saker år efter år, utan att skjuta till mer pengar. Då blir det sämre och sämre, och medborgarna, som blivit lovade förbättringar, blir missnöjda och tycker att vi är värdelösa.

Minskar på annan vård

Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdsregionråd, säger att strategin ska genomföras stegvis fram till 2025, och att det kommer att behövas resurstillskott.

Men det blir inte en påse pengar:

– Nej, resurserna ska komma genom omställningen i sjukvården, framför allt från den öppna specialistvården, säger hon.

Kostnaderna för vårdvalen, främst specialistmottagningar ”ute på stan” har dragit iväg, och där väntar nu åtstramningar och kanske remisstvång för att begränsa antalet patienter, och därmed kostnaden för regionen.

Vill ha listningstak

Hon säger också att det behövs ett tak för hur många patienter som kan listas på husläkarna, men menar att det är bättre med ett spann än en fix siffra, eftersom vårdtyngden ser olika ut i olika områden.

Hälso- och sjukvårdsnämnden fattar beslut om primärvårdsstrategin den 28 januari.

Fakta

Så ser strategin ut

Ny primärvårdsstrategi: Region Stockholm har beslutat att primärvården ska stärkas.

Med primärvård avses vårdcentraler, barnmorskemottagningar, barnavårdscentraler, rehabilitering, fysioterapi, logopedi, fotsjukvård, LSS-läkare.

Läkaren har helhetsansvar: Vårdcentralen ska vara ett nav där husläkaren har helhetsansvar för sin patient.

Husläkaren har ett team med olika professioner knutet till sig, som distriktssköterska, psykolog och fysioterapeut, och koordinerar vården.

Alla som vill ska kunna lista sig på namngiven läkare.

Vårdcentralen samordnar: Vårdcentralen ansvarar för att koordinera vården med kommuner/stadsdelsförvaltningar, och ansvarar för samordning när patienter skrivs ut från sjukhus.

Vårdcentralen ska klara mer: Vårdcentralen får ett bredare uppdrag, och ska även kunna erbjuda hjälp vid psykisk ohälsa.

En vårdcentral kan ha flera vårdval under sitt tak, eller i närheten. BVC, fotsjukvård och ortopedi är sådant som kan integreras i vårdcentralen.

Vårdcentralen ska kunna möta fler patientbehov istället för att remittera till specialister.

Vården ska vara tillgänglig: Det ska finnas ett länstäckande nät av vårdcentraler, och nya, eller filialer, ska etableras där det finns behov.

Alla vårdcentraler ska kunna erbjuda tidsbokning på webben och digitala vårdmöten (nätläkare).

Vårdcentraler ska ha öppet efter kontorstid.

Källa: Region Stockholm
ANNONS