LÄS ÄVEN
Mitt i:s kartläggning visar: Så går våldet i vågor