Klimatneutral? Så bör vi leva år 2045

Tredjeklassare i Norra Hammarbyskolan om hur de lever klimatneutralt 2045.
Här är klimatsmarta 3B Hammarbyskolan Norra.
År 2045 är det cykel, vego och solkraft som gäller när invånarna i Stockholms län ska leva klimatneutralt.

Om 26 år har hela samhället ställt om för att minska koldioxidutsläppen och bli hållbart, är planen. Då har industrin effektiviserat sina processer och använder inte fossila bränslen.

Alla transporter av varor är fossilfria, kollektivtrafiken är fossilfri och bussarna oftast eldrivna.

Energiproduktionen är 100 procent förnybar, alltså framställd vid biobränsledrivna kraftvärmeverk, samt av vindkraft och solkraft.

Så här lever vi år 2045

✔️Bor i flerfamiljshus, kanske i energisnåla plushus i trä, i en ”regional stadskärna” där all service finns inom gång/cykelavstånd. Orten är knutpunkt för kollektivtrafik. Huset värms upp med fjärrvärme. Sopsorterar allt!

✔️Jobbar som biodlare, växthusodlare, biogastekniker, ekorådgivare eller något av alla nya jobb som skapas i klimatsektorn. Inga tjänsteresor, i stället virtuella möten.

✔️Barnens skola ligger nära, ingen skjuts med bil här! Till lunch serveras nästan enbart vegetarisk mat. Ämnet ”Hållbart samhälle” har funnits i undervisningen länge.

✔️Transporterar oss med kollektivtrafik eller med elbil via bilpool. Men även med cykel på breda stråk som är snö- och isfria vintertid.

✔️Handlar ofta på nätet. Varannan matkasse levereras till dörren. Återbruk och second hand är regel.

Källor: Klimatfärdplan 2050, Naturvårdsverket, The EAT-Lancet Commission, Regionala cykelplanen, WWF, jobbagront.se, Skolverket, Svensk Handel

Fakta

En liten ordbok för den som inte hängt med

  • Koldioxid: Gas som bildas vid förbränning av fossila bränslen (som kol och olja).
  • Växthusgaser: Koldioxid, metan, lustgas, ozon. Släpper igenom solljus, reflekterar värme.
  • Växthuseffekten: Höga halter av växthusgaser gör att solvärmen stängs inne och värmer upp jorden.
  • Klimatneutral: Utsläppen av växthusgaser är inte större än att de neutraliseras av kolsänkor, samt av koldioxidlagring och utsläppsrätter.
  • Koldioxidlagring: Koldioxid avskiljs och lagras i berggrunden.
  • Kolsänkor: Tar upp koldioxid från atmosfären och binder det, som skog och annan växtlighet, och hav.
  • Klimatkompensera: Att betala för den koldioxid du släpper ut. Pengarna används till projekt för hållbar utveckling i utvecklingsländer.
  • Utsläppsrätt: Företag får betala för sina utsläpp. Tanken är att det ska bli billigare för dem att ställa om till lägre utsläpp än att köpa utsläppsrätter.