Nio kommuner i länet tvingar nyanlända att flytta efter två år

Modulhus. Nyanlända. Bosättningslagen. Flytta.
Hittills i år har nästan 3 000 av Sveriges 9 000 nyanlända anvisats till Stockholm.
9 av länets 26 kommuner sparkar ut nyanlända ur boendet de blev tilldelade när de först kom till Sverige efter två år.
I Stockholms stad tvingas nyanlända flytta efter fem år – det visar en kartläggning som Dagens Nyheter gjort.

Sedan 2015 då nästan 163 000 flyktingar kom till Sverige för att söka asyl har frågan om kommunernas ansvar för nyanländas boende varit omdiskuterad.

Året efter, alltså 2016,  infördes den så kallade bosättningslagen som gjorde kommuner skyldiga att efter anvisning ta emot nyanlända som fått uppehållstillstånd.

Det lagen däremot inte slår fast är hur länge kommunerna är skyldiga att erbjuda ett boende för nyanlända.

I Stockholms stad får de stanna i max fem år.

– Det står ju ingen tidsgräns i bosättningslagen och bara för att etableringen är två år innebär det inte någon absolut gräns. För vår del passar det ganska bra att sätta gränsen vid fem år så att det blir likabehandling för alla grupper som får socialt stöd, säger socialborgarråd Jan Jönsson (L) till Dagens Nyheter.

”Två år är en rimlig tid”

En kartläggning som Dagens Nyheter gjort visar att hur länge nyanlända erbjuds ett boende varierar mellan kommunerna i länet.

I Botkyrka erbjuds alla nyanlända barnfamiljer ett tillsvidarekontrakt efter en prövotid på åtta månader och ensamhushåll erbjuds ett boendekontrakt på fem år.

I 13 andra kommuner ges vissa eller alla grupper möjlighet till viss förlängning efter de första två åren.

I nio kommuner sparkas nyanlända ut från sina hem efter två år. Lidingö är en av kommunerna.

– Vi tycker att två år är en rimlig tid för att få den utbildning som krävs för att ta sig in i samhället. Det är också under två år som staten ger extra bidrag för etablering, säger Daniel Källenfors (M) som är kommunstyrelsens ordförande i Lidingö.

Uppmärksammat beslut

Under 2017 fattade Lidingö ett beslut om att säga upp alla bostadskontrakt för nyanlända som anvisats till kommunen från och med mars 2016.

Diskussionen som uppstod ledde till en överklagan av beslutet men i februari i år gav Kammarrätten i Stockholm Lidingö rätt – kommunen hade inte brutit mot bosättningslagen.

Men ännu har Lidingö inte vunnit.

Just nu ligger frågan hos Högsta förvaltningsdomstolen och de har ännu inte tagit ställning till om de ska pröva ärendet eller ej, skriver DN.

Kommande år kan bli tuffa

För Stockholms stads del kommer nyanlända som berörs av bosättningslagen behöva lämna sina hem först nästa år.

Totalt handlar det om ett 30-tal hushåll men under de kommande åren kommer den siffran vara betydligt högre.

Fakta

Så länge får nyanlända stanna i din kommun

BOTKYRKA

Ensamhushåll får tillfälliga kontrakt på fem år, barnfamiljer får tillsvidarekontrakt efter en prövotid på cirka åtta månader.

DANDERYD

Ensamhushåll får bo i två år. Familjer har möjlighet att bo som mest fyra år.

EKERÖ

Nyanlända med särskilda skäl – i allmänhet barnfamiljer – kan ansöka om att få bo kvar i bostaden. Det sker genom biståndsansökan hos socialkontoret för sex månader i taget i max två år.

HANINGE

Ingen information.

HUDDINGE

Under tiden som de nyanlända bor i ett genomgångsboende väntar de på ett andrahandskontrakt. Andrahandskontrakt kan övergå till förstahandskontrakt under förutsättning att den bosatte betalar hyran och i övrigt sköter sitt åtagande gällande hyresavtal under två års tid. Ensamstående kan få förlängt boende i tre månader i taget under 3 år.

JÄRFÄLLA

Ingen information.

LIDINGÖ

Två år.

NACKA

Två år.

NORRTÄLJE

Två år.

NYKVARN

Ger alla nyanlända möjlighet att på ett eller annat vis bo kvar efter de första två åren.

NYNÄSHAMN

När den tvååriga etableringsperioden har gått ut sägs alla nyanlända upp från andrahandsavtalet/etableringskontraktet. Om den nyanlände inte har hittat en annan bostad inom etableringsperioden så erbjuds ett korttidskontrakt på ett annat boende som exempelvis kan innebära att man delar gemensamma utrymmen såsom dusch, toalett, kök med andra.

SALEM

Två år. Vid avbrott i etableringen för till exempel föräldraledighet eller synnerliga skäl kan dessa två år förlängas av nämnd med max ett år.

SIGTUNA

Två år.

SOLLENTUNA

Fyra år.

SOLNA

Två år.

STOCKHOLM

Hyreskontrakten är på en månad med möjlighet till månadsvis förlängning, i max fem år.

SUNDBYBERG

Anvisade barnfamiljer och kvotflyktingar erbjuds bostäder under fyra år. För vuxna utan barn prövas om särskilda skäl finns efter två år, för eventuell förlängning under ett år i taget under maximalt ytterligare två år.

SÖDERTÄLJE

Sedan bosättningslagen trädde i kraft 2016 har Södertälje kommun fått ett nollavtal varje år från Länsstyrelsen eftersom kommunen tar emot många egenbosatta som viktas högt i en sådan fördelning. Kommunen har enbart tagit emot ett anvisat ärende i början när lagen infördes och den personen har fått bo kvar i sin bostad.

TÄBY

Två år.

TYRESÖ

Två år, max fyra år.

UPPLANDS-BRO

Erbjuds att bo kvar efter två år men har ingen möjlighet att erbjuda boende på lång sikt och människor uppmanas söka eget boende.

UPPLANDS VÄSBY

Anvisade personer får bo två år i anvisade lägenheter. Därefter görs en prövning för att se om detta skall förlängas, sex månader i taget, i max ytterligare två år.

VALLENTUNA

Två år.

VAXHOLM

Två år. Framöver bedömer kommunen att behov finns att se till barnperspektivet och mildra vissa bestämmelser kring utflytt, exempelvis om utflytt ska ske mitt under terminen.

VÄRMDÖ

Två år. För personer som av olika anledningar har fått göra avbrott i etableringen kan kontraktet förlängas ytterligare ett år.

ÖSTERÅKER

Två år. Det görs alltid en individuell prövning om det framkommer att nyanlända har svårt att lösa sin boendesituation efter två år.

Källa: Dagens Nyheter