ANNONS

Efter kraftiga sparkraven – mer pengar till kulturen i Stockholm

Jonas Naddebo kulturborgarråd kulturskolan
Kulturborgarrådet Jonas Naddebo (C) presenterade Stockholms stads kulturbudget för 2020 på onsdagen.
Efter ett år av kraftiga nedskärningar får kulturskolan och biblioteken i Stockholms stad mer pengar nästa år.
– Det är pengar som kommer att gå till verksamheterna, och inte ätas upp av ökade löner och lokalhyror, säger kulturborgarrådet Jonas Naddebo (C).
ANNONS

2019 var ett tufft år för kulturförvaltningen i Stockholms stad, med besparingar på 45 miljoner kronor*. 90 tjänster har bantats bort under året, varav 40 på biblioteken. Anställda har vittnat om oro och hård press, inte minst på bibliotekarierna.

Nu lovar kulturborgarrådet Jonas Naddebo (C) andrum. I kulturbudgeten för 2020 förstärks kulturskolan med 15 miljoner kronor (från fjolårets 176 miljoner) och biblioteken med 16 miljoner kronor (från 318 miljoner).

– Det är pengar som kommer att gå till verksamheterna, och inte ätas upp av ökade löner och lokalhyror. Orsaken är att omorganisationen inom kulturförvaltningen nu är klar, utom på biblioteken där den är klar den 4 november. Det är en ny, effektivare organisation, säger Jonas Naddebo och tillägger:

– Jag förstår att det har varit ett tufft år för de anställda, men effektiviseringen har varit nödvändig. Nu går vi stärkta ur det här året.

Samtidigt kräver politikerna effektiviseringar på upp till två procent i stadens verksamheter.

Fokus på unga i ytterstaden

Inom kulturskolan läggs fokus på att nå fler barn och unga i ytterstaden. Bara 1 procent av barnen i Rinkeby går i kulturskolan, att jämföra med 11 procent av barnen i Bromma. Den klyftan måste minska, betonar kulturborgarrådet.

– Även subventionerade avgifter är en tröskel för många familjer. Därför ska vi satsa mer på uppsökande verksamheter och på att utveckla den avgiftsfria verksamheten. Projektet Rum för skapande blir nu en del av den ordinarie verksamheten, säger han.

Biblioteken ska bli tryggare

Stockholms stadsbibliotek förstärks alltså med 16 miljoner kronor. 10 miljoner går till att göra biblioteken öppnare och tryggare (bland annat genom stärkta rutiner hos personalen, bra larmsystem, rätt slags möblering och bra incidentrapportering). 5 miljoner går till att skapa en ny digital plattform som underlättar för personer med andra modersmål än svenska och för personer med funktionsvariationer. 1 miljon kronor går till att utveckla det internationella biblioteket, som flyttar från Odenplan till Fridhemsplan.

Oppositionen är kritisk

Oppositionen kritisk till hur bibliotekssatsningen görs.

ANNONS

– Efter ett år av nedskärningar som lett till personalbrist lägger man en satsning som inte kommer komma personalen till gagn över huvud taget. I år gick till exempel inte en enda krona av pengarna som satsades på trygghet till att anställa mer personal, och hur skapar man trygga bibliotek utan tillräckligt med personal? Den här så kallade satsningen är helt enkelt en oerhörd besvikelse säger Torun Boucher (V), vice ordförande i kulturnämnden i Stockholms stad.

*Budgeten sänktes med 24,7 miljoner 2019 och ovanpå det lades ett effektiviseringskrav på 21 miljoner.

Här är Stockholms stads budget för 2020

Fakta

12 miljoner mer i kulturbudgeten 2020

Den totala kulturbudgeten är cirka 12 miljoner högre 2020 än 2019.

2019: 1 004,8 miljoner kr

2020: 1 017,0 miljoner kr

 

Källa: Stockholms stad