Läkare skyllde på mamma och polis – kan mista leg

Läkare mister sin legitimiation
Läkaren har kritiserats av Ivo flera gånger, och kan nu mista sin legitimation.
Läkaren struntade i att skriva journaler, stötte instrument i ett barns öra så att det blödde och skrev vårdintyg för tvångsvård utan utredning.
Ny tycker Ivo att det får vara nog och begär att legitimationen dras in.

Den kvinnliga läkaren har kritiserats av Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, vid tre tillfällen. Sedan ytterligare en anmälan kommit in har nu Ivo begärt att Hälso- och sjukvårdsnämndens ansvarsnämnd, HSAN, ska dra in legitimationen.

Enligt anmälan var läkaren anställd på en vårdcentral på Södertörn under fyra månader 2017. Men när det uppdagades att hon struntat i att journalföra 68 patientbesök samt inte signerat provsvar i tid fick hon sluta.

Barnet började blöda

Arbetsgivaren har dessutom anmält att läkaren undersökt örat på ett barn med otoskop, och fört in det så långt att det började blöda. Detta ska läkaren ha skyllt på hur mamman höll i barnet.

Men det är inte första gången som läkaren kritiseras av Ivo. Vid den vårdcentral där hon arbetade 2014 såg hon inte till att en patient tog vävnadsprov för att undersöka hudcancer, hon missade riskfaktorer för diabetes, missade provsvar för hepatit och ordinerade antibiotika som patienten enligt journalen inte tålde.

2016 var det dags igen. Då hade läkaren ordinerat fel medicin vid en borreliainfektion.

Skyllde på polis

Senare samma år anmälde den vårdcentral i Västerort, där läkaren anlitats via ett bemanningsföretag, att vårdintyg för tvångsvård utfärdats utan att en psykiatrisk bedömning av patienten gjorts. Läkaren fick sluta omedelbart.

Läkaren försvarade sig då med att hon blivit sexuellt hotad och att polis rått henne att skriva intyget. När det gäller övrig kritik har hon skrivit att Ivo bedriver ”jakt” på henne och ”slaktar läkare”.

Oskicklig och olämplig

Dessutom har läkaren sagt sig forska om sambandet mellan depression och uppkomst av cancer. Den mentor hon uppgett vill dock inte kännas vid något handledarskap.

Ivo menar att läkaren, förutom att vara ”grovt oskicklig” och ”uppenbart olämplig att utöva yrket som läkare” visar på brist i vetenskaplig skolning” och är ”lättstött och har svårt att bemöta andra på ett balanserat sätt”.

Kunde inte läkaren ha stoppats tidigare?

– När Ivo fattar beslut att kritisera en yrkesutövare har man samtidigt gjort bedömningen att bristerna inte är så omfattande att en anmälan till HSAN ska göras, skriver Marie Åberg, avdelningschef vid Ivo, i ett mejlsvar till Mitt i

Men om ”upprepad kritik inte ger något förbättrat beteende hos yrkesutövaren” kan det leda till begäran om indragen legitimation.

– Det kan således dröja några år innan en yrkesutövare har visat sig vara oskicklig eller olämplig i en omfattning som leder till en anmälan till HSAN, säger Marie Åberg.