ANNONS

Så mycket får Stockholm betala till resten av landet nästa år

Svenonius (M). Plattan.
736 kronor, det är vad var och en som bor i Region Stockholm får bidra med till resten av landet nästa år. Ett dråpslag enligt Svenonius (M)
Nu har riksdagen fattat beslut om ett nytt system för kostnadsutjämning mellan Sveriges regioner.
För Stockholms del innebär det att var och en får bidra med 736 kronor nästa år.
ANNONS

Nu har riksdagen sagt ja till den omdebatterade ändringen i systemet för kostnadsutjämning mellan rikets regioner.

Förändringarna innebär att man i högre grad tar hänsyn till socioekonomiska faktorer och merkostnader i glesbygden. Något som inte gynnar Region Stockholm (Stockholms läns landsting).

Ett dråpslag, enligt finansregionrådet Irene Svenonius (M).

– Det är en enorm besvikelse att Socialdemokraterna krokar arm med Sverigedemokraterna och ställer stad mot land genom att driva igenom en chockhöjning av Stockholmsskatten. Opåverkbara regionala skillnader och förutsättningar runt om i landet behöver kompenseras, men ansvaret måste vara statens, inte en enda ensam regions. De 4,2 miljarder vi nu tvingas betala motsvarar till exempel driften av hela Danderyds sjukhus, säger hon i ett pressmeddelande.

Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2020.

Får betala allt mer

I år betalar Region Stockholm 1 miljard och med det nya systemet fullt genomfört bedöms regionen betala 4,2 miljarder kronor år 2023, och över 6 miljarder år 2026.

Utjämningssystemet består av flera delar.

Kostnadsutjämningen tar hänsyn till befolkning, vårdbehov, kollektivtrafik och andra faktorer som påverkar regionernas förmåga att ge service till medborgarna. Det är den som nu ändras.

ANNONS
Fakta

Kostnadsutjämning 2020

De får betala mest:

Region Uppsala: 835 kronor per invånare (totalt 314 255 590 kronor)

Region Stockholm: 632 kronor per invånare (totalt 1 481 486 368 kronor)

Region Östergötland: 488 kronor per invånare (totalt 225 252 504 kronor)

De tar emot mest:

Gotland: 2 381 kronor per invånare (totalt 141 071 869 kronor)

Region Norrbotten: 2 321 kronor per invånare (totalt 581 403 357 kronor)

Region Jämtland: 2 022 kronor per invånare) totalt 263 426 160 kronor)

Källa: SCB

736 kronor per skalle

Region Stockholm, och flera andra mer tätbefolkade regioner, står här som bidragsgivare. Nästa år bidrar Stockholm med 632 kronor per invånare, totalt 1 481 486 368 kronor, till andra regioner.

Inkomstutjämningen, som ser till skattekraften, ändras inte. Här är det bara Region Stockholm som betalar till andra regioner.

Totalt är det nästan 35 miljarder kronor som byter region, och när allt räknas samman är det bara region Stockholm som står som nettoinbetalare nästa år. Summan, av både inkomst- och kostnadsutjämningen, blir då drygt 1,7 miljarder kronor, eller 736 kronor per invånare.

Botkyrka får pengar

Det finns också ett utjämningssystem på kommunal nivå.

Där är flera kommuner i Stockholms län mottagare av pengar. Botkyrka får till exempel över 1,5 miljarder nästa år, medan Stockholms stad betalar över 4 miljarder.