ANNONS

Fulla gäster och låsta nödutgångar – brister hos varannan krog

Öl
Närmare hälften av Stockholms krogar har brister. Flera av dem serverar alkohol till för fulla gäster, enligt polisen och stadens kontroll.
Närmare hälften av Stockholms krogar har brister. Gäster är fulla eller drogpåverkade och nödutgångar kan vara låsta eller blockerade. Det visar en kontroll som Polisen och Stockholms stad har gjort.
ANNONS

Ett 50-tal personer från Polisen och Stockholms stad har kontrollerat hur 167 restauranger, klubbar och hotell hanterar alkohollagen. I 40 fall upptäcktes gäster som var ”märkbart påverkade”. Den bristande kontrollen gällde både alkohol och narkotika.

– Det är mycket viktigt att hålla nere berusningsnivån för att kunna minska våldet, säger Patrick Widell, kommissarie på polisområde Stockholm City till polisens hemsida.

Låsta nödutgångar

Andra anmärkningar gällde bland annat oordning, bristande personalliggare och maten.

Dessutom upptäcktes brister i brandsäkerheten. I 14 fall var nödutgångarna var antingen låsta eller blockerade.

– Vi ser mycket allvarligt på att man nonchalerar gästernas och personalens säkerhet genom att blockera eller låsa nödutgångar, säger Johan Lindholm, gruppchef på tillståndsenheten i Stockholms stad.

Fakta

Fler nekas alkohol på krogen

1996 nekade 5 procent av krogarna gäster som var för fulla alkohol.

2016 nekade 77 procent av krogarna överförfriskade gäster alkohol.

1996 nekade 55 procent av krogarna minderåriga alkohol.

2013 nekade 93 procent av krogarna minderåriga alkohol.

Källa: STAD (Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem).