Hiv ökar i Stockholms län

Landstinget uppmanar personer som misstänker smitta att testa sig vilket är gratis.
Landstinget uppmanar personer som misstänker smitta att testa sig vilket är gratis.
Antalet smittade av hiv ökar.
Det visar ny statistik från Smittskydd Stockholm.

Smittskydd Stockholm ser en viss ökning av antalet personer som i år fått diagnosen hiv. Av de nydiagnostiserade fallen vid provtagningar i länet mellan januari och september i år hade drygt 40 personer fått smittan efter homosexuella kontakter, 40 personer efter heterosexuella kontakter och ett fåtal har blivit smittade via sprutor. I ett fåtal fall kände man inte till vad smittkällan bestod i. Antalet personer som levde med hiv beräknades i slutet av förra året till 3 800 personer.

Hiv-rapport presenteras

På fredagen presenteras den nya hiv-rapporten vid ett seminarium på Riksförbundet Noaks Ark i Stockholm. I panelen sitter politiker från landstinget, riksdagens socialutskott och Folkhälsomyndigheten. Internationella aids-dagen är lördag 1 december.