ANNONS

Överbeläggningarna ökar på sjukhusen

karolinska huddinge
Här var det flest överbeläggningar.
Fler patienter vårdas på sjukhusen än det finns bemannade vårdplatser. Mellan 2 och 4 patienter per 100 vårdplatser ligger i en säng som egentligen inte har personal tilldelad.
Flest är de på Karolinska universitetsjukhuset.
ANNONS

Antalet vårdplatser är för få i Sveriges alla regioner och överbeläggningarna har ökat de senaste fem åren, enligt en sammanställning i Dagens samhälle.

Med överbeläggningar menas att patienter läggs in utan att det finns bemannade vårdplatser.

2018 var det i snitt 4,8 överbeläggningar per 100 disponibla vårdplatser. 2019 var siffran 5.

Tuffast har de det i Västra Götalands län med 6,7 överbeläggningar per 100 vårdplatser. Kalmar, Värmland och Jönköping har bara lite drygt en överbeläggning.

Värst sommartid

Den senaste siffran för Region Stockholm, december 2019, visar på 3,8 överbeläggningar per 100 vårdplatser.  Flest överbeläggningar under året var det i januari och under sommarmånaderna, med fler än sex överbeläggningar.

Det är också under de perioderna som andelen utlokaliserade patienter, alltså patienter om vårdas på sjukhus utanför regionen, är störst. Andelen varierar mellan 2 och 4 patienter under året.

Få vårdplatser

Sverige hör till de länder som har minst antal vårdplatser på sina sjukhus i förhållande till folkmängden. Vi har 2,1 platser per 1 000 invånare. Region Stockholm ligger precis på rikssnittet.

Minst antal vårdplatser i Europa – ändå får sängar stå tomma

ANNONS

Anledningen till att man inte lyckas bemanna det antal sjuksängar som behövs är dels ekonomisk, dels svårgiheter att rekrytera sjuksköterskor.

Fakta

Så många extra patienter hade sjukhusen

Överbeläggningar per 100 vårdplatser december 2019:

Capio S:t Görans sjukhus: 2,4

Danderyds sjukhus: 1,4

Huddingegeriatriken: 2,8

Karolinska i Huddinge och Solna: 7,8

Norrtälje sjukhus: 3,1

Södertälje sjukhus: 3,8

Södertäljegeriatriken: 2,3

Södersjukhuset: 3,5 (september 2019, ingen senare siffra finns tillgänglig)

Källa: Sveriges kommuner och regioner
ANNONS