Flera patienter på sjukhuset ramlade och avled

Karolinska universitetssjukhus i Huddinge. Akuten och entr n.
Patienter som ramlar hör till de vanligaste vårdskadorna enligt chefläkare.
Flera patienter på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge har ramlat så illa att de avlidit av skadorna. Sjukhuset har anmält händelserna enligt Lex Maria.

På bara ett år har flera patienter ramlat när de varit intagna för vård på Karolinska i Huddinge.

Tre patienter har avlidit som en följd av skadorna, enligt sjukhuset.

I oktober förra året Lex Maria-anmäldes att en patient, som opererats för cancer i bukspottkörteln, avlidit efter att ha ramlat två gånger.

Den första gången inträffade då patienten svimmat efter att ha klivit upp för att gå på toaletten. En blödning under skallbenet kunde konstateras.

Trots att patienten alltid skulle ha hjälp vid förflyttning klev hen, en månad efter operationen, upp själv och ramlade ånyo. Denna gång uppstod en blödning som gjorde att patienten avled.

Sänggrind var nedfälld

Under hösten lades en patient in på akutvårdsavdelning, med förvirring och balanssvårigheter och som ramlat i hemmet.

Personalen missade att dra upp grindarna till sängen, patienten klev upp och ramlade, med hjärnblödning och flera komplikationer som följd. Patienten avled dock inte.

Sjukhuset uppger att nya rutiner införts, med avstämning kring riskpatienter och inventering av snubbelrisker på avdelningarna.

Bröt benet – och avled

Men i november var det dags igen. En man med njursvikt, diabetes och hjärtsjukdom kom in till akuten med andningsbesvär och trötthet. Mannen lades in på avdelning för behandling och utredning.

Han ramlade ur sängen och bröt lårbenet, opererades och avled tre dagar senare. Sjukhuset bedömer att dödsfallet är en följd av att mannen ramlat.

Sjukhuset uppger också att arbetsbelastningen kan ha gjort att fallrisken inte uppmärksammats.

Ingen kritik från Ivo

Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, har utrett händelserna och menar att sjukhuset vidtagit åtgärder för att hindra att liknande händelser inträffar igen.

Ytterligare ett dödsfall har anmälts, men där har inget beslut fattats av Ivo ännu. Det var tidigare i år som en man i 80-årsåldern, som behandlades för flera svåra sjukdomar, hittades på golvet på morgonen sedan han ramlat ur sängen. Mannen avled strax därefter.

Svår avvägning mellan fallskadeprevention och patientens egen vilja

Torbjörn Söderström

Enligt Torbjörn Söderström, chefläkare vid Karolinska universitetssjukhuset, är fallskador en av de vanligaste vårdskadorna på alla sjukhus. ”Vi strävar efter att alla patienter med öka fallrisk ska få dokumenterade fallpreventiva åtgärder” skriver han i ett mejl till Mitt i.

Han skriver också att ”det ibland finns en svår avvägning mellan fallskadeprevention och patientens egen vilja att kunna röra sig fritt och varje patients integritet”.

Och dödsfallen har inget med den ökande arbetsbelastningen att göra, menar han: ”Enligt vår statistik så har fallskadorna på Karolinska under de senaste åren haft en en konstant nivå”.