Så ska polisen och staden öka tryggheten

polis-stadshus-collage
Polisen fördjupar samarbetet med Stockholms stad.
Kameraövervakning, ordningsvakter, avhopparverksamhet, öppen droghandel och skjutvapenvåld – det är några av de områden som polisen och staden ska samverka mer kring.
– Målet är att staden ska bli tryggare, säger Ulf Johansson, regionpolischef.

På tisdagen inleddes ett nytt samverkansavtal mellan staden och polisen med målet att öka tryggheten för stockholmarna.

– Vi höjer ambitionsnivån, säger Ulf Johansson, regionpolischef.

Han kallar samarbetet för ett trygghetspaket. Ett antal frågor pekas ut som prioriterade. Det handlar om kameraövervakning, ordningsvakter, avhopparverksamhet, arbetet mot våldsbejakande extremism, droghandel och skjutvapenvåld.

– Vi ska se till att kamerorna sätts upp på rätt ställen och ha gemensamma utbildningar för ordningsvakterna. Staden har en avhopparverksamhet och vi har en, nu ska vi se hur vi kan bli bättre tillsammans för att få ut mer av dem, säger Ulf Johansson.

Polisen och staden kommer också att identifiera ett antal platser som man särskilt ska samverka kring

– När det till exempel gäller öppna drogscener så handlar det om ett arbete på flera plan. Polisen kanske mest arbetar repressivt, sedan har vi ordningsavkter och staden som arbetar förebyggande och omhändertagande med fältare, säger Ulf Johansson.