ANNONS

S-politikern rasar över besparingarna: ”Tar död på kulturlivet”

Olle Burell. Jonas Naddebo. Kulturbesparingar.
Olle Burell (S) rasar mot Jonas Naddebos (C) uttalanden om att besparingarna inte skulle påverka verksamheterna.
Stockholms ungdomssymfoniorkester kan tvingas lägga ner sin verksamhet när en tredjedel av budgeten försvinner.
Det får det socialdemokratiska skolborgarrådet att rasa.
– Besparingarna riskerar att ta död på Stockholms kulturliv, säger Olle Burell.
ANNONS

Kulturskolan har drabbats hårt av besparingarna som den grönblå majoriteten ålade kulturförvaltningen att göra under 2019. Totalt valde man att minska kulturbudgeten med 24,7 miljoner, från 914,9 miljoner kronor till 939,6 miljoner, i jämförelse med förra året.

Trots besparingarna lovade det grönblå styret under förra hösten att förstärka verksamheten och satsa på kultur för unga i ytterstaden. Det är en ekvation som det socialdemokratiska skolborgarrådet inte får ihop.

– Jag minns hur Jonas Naddebo stod i kommunfullmäktige och sa att besparingarna inte skulle påverka verksamheten och att stockholmarna inte skulle märka av någon förändring. Det som hänt är raka motsatsen, säger Olle Burell.

Besparingarna har slagit hårt

Kulturskolan har tvingats till omorganisation och flera tjänster på kulturförvaltningen riskerar att försvinna. Den senaste i raden av verksamheter som drabbats av besparingarna är Stockholms ungdomssymfoniorkester som nu blir av med en tredjedel av sin budget – 250 000 av totalt 750 000 kronor. Nedskärningen gör att orkestern kan tvingas lägga ner sin verksamhet. 

– För ungdomsorkestern är 250 000 kronor jättemycket pengar. För Stockholms stad är det en droppe i havet. Besparingarna riskerar att påverka ungdomarna framtida karriärer men också Stockholms kulturliv i stort under lång tid framöver. De grönblå politikerna tar död på kulturlivet, säger Olle Burell.Näst största kulturbudgeten

Påståendena om kulturdöd är ogrundade och blir inte sanna bara för att de upprepas

Jonas Naddebo (C), kulturborgarråd

Näst största budgeten

Kulturborgarrådet Jonas Naddebo (C) håller inte med Olle Burell. Han förklarar att dagens kulturbudget är den näst största i stadens historia och menar att den grönblå majoriteten, i och med budgeten, snarare stoppat de skenande kostnader som tidigare pågick.

ANNONS

Besparingarna gör att man i framtiden kan lägga offentliga kulturpengar på både kultur och innehåll.

– Påståendena om kulturdöd är ogrundade och blir inte sanna bara för att de upprepas, säger Jonas Naddebo.

Öppnar för dialog

Att besparingskraven på kulturförvaltningen skulle kunna göra att Stockholms ungdomssymfoniorkester tvingas lägga ner sin verksamhet är enligt kulturborgarrådet också det en osanning. Bland de grönblå politikerna är ungdomsorkestern en viktigt verksamhet som man vill värna om.

Problemet med den är att Kulturskolan Stocholm ensamma stått som finansiärer trots att ungdomar från hela länet är med i den.

– Jag välkomnar en dialog med övriga kommuner och aktörer om hur vi kan ge goda förutsättningar för länets unga att spela tillsammans även fortsättningsvis, säger Jonas Naddebo.