Här ska du söka vård om du blir sjuk i julhelgen

Landstingets chefläkare Johan Bratt säger att man brottas med att öppna fler vårdplatser.
Landstingets chefläkare Johan Bratt säger att man brottas med att öppna fler vårdplatser.
Influensa, kräksjuka, olyckor och allvarliga sjukdomsfall. Nu väntar en tuff tid på akutmottagningarna.
På Södersjukhuset har man förra jul- och nyårshelgens kaos och stabsläge i färskt minne.
Så här är läget på akutsjukhusen inför årets helger.
Fakta

Hit ska du vända dig om du blir sjuk

Råd: 1177 Vårdguiden – här får du råd om symtom och vart du kan vända dig.

Recept: Behöver du förnya – var ute i god tid, då det är många röda dagar i år. Kan även göras digitalt via Vårdguiden.

Vårdcentral: Förstavalet om du inte är akut sjuk.

Husläkarjour: När vårdcentralen stängt, helger och kvällar, öppet till 22. Finns 12 stycken.

Närakut: För akuta sjukdomar eller skador, som inte är livshotande. Öppet 08-22. Finns 9 stycken.

Akutmottagning: Finns sex i länet, plus intensivakut på Nya Karolinska i Solna.

Källa: SLL

Vinterkräksjukan har börjat ta fart, enligt Folkhälsomyndigheten, medan säsongsinfluensan inte har dragit igång på allvar – ännu.

Antalet fall ökar vecka för vecka, men om det blir en topp lagom till jul som förra året återstår att se.

På Södersjukhuset är förra jul- och nyårshelgen inget skönt minne. I januari gick sjukhuset upp i stabsläge. Patienter fick vänta länge inne på akuten och personalbrist gjorde att det inte fanns vårdplatser till dem som behövde läggas in.

Och läget var ansträngt hela vintern.

Enligt Eva Östblom, chefläkare på Södersjukhuset, har de i år ännu färre öppna vårdplatser mot förra året på vuxensidan.

– Men vi är förberedda för att kunna öppna extra vårdplatser om det uppstår behov av det. På förlossningen, BB, neonatal samt på barn har vi normalt antal vårdplatser öppna, säger hon.

Överfullt på Danderyd

Julen 2016 var det Karolinska i Solna och Huddinge som slog larm. Nu har akuten på Gamla Karolinska stängt, och en intensivakut för de allra svåraste fallen har öppnat på NKS, och övriga patienter styrs om till S:t Görans sjukhus och Danderyds sjukhus.

Det ledde till att akuten på Danderyd blev överfull under sommaren. Och det har inte blivit bättre:

– Nej. Vi har jättemånga stängda vårdplatser och tvingas skicka hem patienter. Och det finns en risk att vi måste stänga fler vårdplatser i helgerna, säger Johan Styrud, överläkare på Danderyds sjukhus och ordförande i Stockholms läkarförening.

Det behövs en hel akutmottagning till

Johan Styrud

De nio närakuterna som har öppnats under året, som skulle avlasta akutsjukhusen, har inte hjälpt, menar han.

– Man flyttar bara om flödena, och dessutom tar närakuterna läkare och sjuksköterskor från akutsjukhusen. Stockholm växer ju med 40 000 människor om året, det behövs en hel akutmottagning till, säger han.

Extra platser för äldre

Enligt landstingets presstjänst har vården förberett sig inför jul- och nyårshelgen sedan september. Till exempel kommer man att ha fler platser inom ASIH, avancerad sjukvård i hemmet, än förra året, och fler geriatrikplatser (sjukhusvård för äldre) hålls öppna.

Och på Karolinska i Huddinge finns tio extra vårdplatser, samtliga enkelrum, för sköra äldre med infektioner.

Många röda dagar

Dessutom kommer tre jourläkarbilar att vara i drift dygnet runt alla dagar i vecka 52 och 1, så att akut sjuka kan få diagnos och behandling i hemmet.

– Men vi brottas fortfarande med att öppna fler vårdplatser på akutsjukhusen. Det är många röda dagar i följd så samarbetet om de äldre med kommunen är väldigt viktigt, så att inte patienter behöver vara kvar onödigt länge på akutsjukhusen, säger landstingets chefläkare Johan Bratt.