ANNONS

Pendeln punktligare – men fler förseningar på lokalbanorna

Vega pendeltågstation Haninge
Pendeln har blivit bättre på att hålla tiden.
Mindre spårspring gör att fler pendeltåg går enligt tidtabell. Men för lokalbanorna har den ökade trängseln lett till fler förseningar.
ANNONS

Kollektivtrafiken i Stockholms län är nu punktligare än någonsin. Och det gäller även sorgebarnet pendeltågen.

Enligt statistik från SL var 93,6 procent av pendeltågen i tid under 2019.

– I en tid när Stockholmsregionen och antalet resenärer växer så det knakar lyckas vi slå rekord i punktlighet på pendeltågen och hålla en fortsatt hög punktlighet på tunnelbanan, säger Fredrik Cavalli-Björkman, trafikdirektör i Region Stockholm, i ett pressmeddelande.

Allra punktligast är tunnelbanan, där 97,7 procent av tågen kom och gick i tid.

Pendeltågen, där vart tionde tåg tidigare var försenat, har ökat sin punktlighet med fyra procentenheter.

Spårspring stoppar trafiken

Det som främst orsakar förseningar och inställda tåg är så kallat spårspring, alltså att obehöriga tar sig in på spårområdena. Dessutom har punktinsatser gjorts som lett till färre växelfel.

SL mäter punktligheten varje månad. Ett tåg räknas som punktligt om det ankommer och avgår inom tre minuter från utsatt tid. 

Bussarna sämst

Bussar är det trafikslag som dras med flest förseningar. Där var 86,6 procent av avgångarna i tid, vilket är en försämring mot 2018 då punktligheten var 87,9 procent.

Problemet för bussarna är främst framkomligheten, förutom bilköer kan det handla om brist på vändplatser eller smala vägar i nybyggda områden.

ANNONS

Även lokalbanornas punktlighet har minskat något, vilket enligt SL beror på ökad trängsel.

Fakta

Så stor andel var i tid

Pendeltågen: 93,6 procent var i tid. 

Tunnelbanan: 97,7 procent var i tid. 

Lokalbanorna (Saltsjöbanan, Spårväg City, Roslagsbanan, Lidingöbanan, Tvärbanan och Nockebybanan): 95,2 procent var i tid.

Bussarna: 86,6 procent var i tid.

Källa: SL
ANNONS