ANNONS

Rekordmånga dömdes för mord i Stockholm förra året

Under 2018 ökade antalet morddomar i Stockholm.
Under 2018 ökade antalet morddomar i Stockholm.
Aldrig förr har så många dömts för mord i Stockholm som under 2018.
49 personer dömdes, vilket slår den tidigare högsta siffran från 2013 med femton domar.
Det våldsamma året 2017 kan vara en del av förklaringen.
ANNONS

49 personer dömdes för mord i tingsrätten under 2018 i Stockholm. Det är något av ett rekord. Mitt i har gått tillbaka till millenieskiftet och inte hittat något år med så många morddömda.

2013 dömdes 36 personer för mord i Stockholm.


Dömda för mord

Antalet domar gällande mord och dråp i tingsrätten inom Region Stockholm.


Källa: Brå

Året innan var blodigt

När det rör sig om så pass förhållandevis få domar måste man vara försiktig med att dra slutsatser, menar statistiker från Brå som Mitt i talat med. Även polisen menar att toppen kan förklaras med rena tillfälligheter, men det kan finnas andra förklaringar.

– Den här typen av brott kan variera kraftigt från år till år. Men man ska veta att 2017 var ett våldsamt år och många av de brotten lagfördes förmodligen 2018, säger Sven Granath, kriminolog hos polisen i Stockholm.

Men polisen har ju tidigare fått kritik för att utredningarna inte leder till domstol?

ANNONS

– Under det här året hade vi faktiskt en högre uppklaringsprocent på de här brotten än tidigare.

Sven Granath, kriminolog hos polisen i Stockholm. Foto: Lise-Lotte van der Meijs

Det dödliga våldet inom familjer går ner

Jonas Öberg, utredare på Brå

Dråpen går ner

Våldet i de kriminella miljöerna ger också upphov till en annan trend – nämligen att antalet dråp går ner och mord går upp, enligt Brå:s senaste rapport. Den trenden finns i hela landet.

– Det är en karaktärsförändring på det dödliga våldet. Det dödliga våldet inom familjer går ner och våldet kopplat till konflikter i den kriminella miljön går upp, säger Jonas Öberg, utredare på Brå.

Fakta

Våldet drabbar kvinnor och män olika

Kvinnliga brottsoffer utsätts ofta för en våld av en nuvarande eller tidigare partner och motiven är ofta relaterade till separation och svartsjuka. Gärningspersonen har inte sällan psykiska problem.

När män faller offer för dödligt våld är det istället vanligare att någon av de inblandade har koppling till den kriminella miljön eller att en dispyt uppstått med någon utanför familjen.

När det gäller våld i nära relationer riktat mot kvinnor är motiven ofta relaterade till separation och svartsjuka.

Källa: Brå

Straffen strängare

Det innebär också att straffen har blivit strängare. Det finns en långvarig tendens att fler döms för mord än för dråp och fler döms till fängelse än till vård.

När våldet ökar i den kriminella miljön minskar också antalet uppklarade fall. Polisen löser helt enkelt fler mord som skett inomhus och inom familjer, än mord som är relaterade till gatan och gängmiljön.

– Fler fall äger rum i den kriminella miljön och de brotten är svåra att utreda. Även om de ofta sker i offentlig miljö och inför vittnen är det få som vill tala med polisen. Mindre än vart fjärde fall klaras upp, jämfört med nästan alla händelser av familjerelaterat dödligt våld, säger Klara Hradilova Selin, utredare på Brå.

ANNONS