Fi vill se ett sexlyft i Stockholms skolor

Lisa Palm (Fi), vill lyfta sex- och samlevnadsundervisningen i skolan.
Lisa Palm (Fi), vill lyfta sex- och samlevnadsundervisningen i skolan.
Stockholms skolor måste bli bättre på sex- och samlevnadsundervisning, anser Feministiskt initiativ. Partiet föreslår därför att Stockholm genomför ett sexlyft i stadens skolor.

Skolinspektionens senaste granskning visade att sex- och samlevnadsundervisningen hade stora brister. Fi föreslår nu att Stockholm genomför ett sexlyft i stadens skolor. 

– Sex- och samlevnadsundervisningen måste innehålla frågor om samtycke, sexuella trakasserier, hbtq-frågor och hedersproblematik. Det är viktigt inte minst mot bakgrund av den nya samtyckeslagen. Både elever och lärare efterfrågar mer kunskap och det borde staden bidra med, säger Lisa Palm, ledamot i kommunfullmäktige (Fi), i ett pressmeddelande.

I Skolinspektionens rapport från 2017 lyfter lärarna behovet av kompetensutveckling.

Fokus på samtycke

– Sex och samlevnadsundervisningen måste svara bättre på barns och ungas behov och önskemål kring samtal som berör känslor, gränssättningar, rättigheter och identitet. Lärare måste känna sig bekväma och ha rätt verktyg för att prata om de frågorna. Vi hoppas den grönblåa majoriteten röstar igenom vårt förslag om ett sexlyft, säger Lisa Palm.

Fi lämnar har lämnat en motion till kommunstyrelsen med förslaget att ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att göra en översyn av sex- och samlevnadsundervisningen i Stockholm och genomföra en kompetenssatsning för skolpersonalen med fokus på samtycke oh sexuella rättigheter.