Stora skillnader i andel behöriga lärare – se läget i din kommun

Lärarbehörighet. Skola. Länet.
Salems kommun har nästan dubbelt så stor andel behöriga lärare som Upplands Väsby, enligt Skolverket.
Andelen behöriga lärare skiljer stort vid en jämförelse mellan länets kommuner.
Danderyd har över 80 procent behöriga lärare, högst i länet. Men spannet ner till Haninge och Södertälje – som har minst andel – är stort.

Danderyd har överlägset flest andel behöriga lärare. Över 80 procent av de heltidsanställda lärarna har legitimation och behörighet i minst ett ämne. Det visar statistik från Skolverket för läsåret 2018-2019.

Därefter följer ett flertal kommuner som har omkring 70 procent behöriga lärare. Bland annat Nacka, Stockholm och Vaxholm.

I botten med precis under 60 procent behöriga lärare återfinns Södertälje och Haninge.


Lärarna i din kommun

Andelen behöriga lärare i minst ett undervisningsämne bland de fast anställda, per kommun.

Källa: Skolverket.


Här är lärarbristen ett problem

I en enkät som Sveriges radios ekoredaktion gjort inför årets skolstart framgår att åtta kommuner i Stockholms län upplever att lärarbristen i grundskolan är ett problem.

Enkäten är besvarad av 18 av länets 26 kommuner och de flesta upplever att det är svårast att rekrytera lärare till årskurs 4-9 i grundskolan.

Svårt att hitta mattelärare

I enkäten har kommunerna även fått uppge vilka ämnen som det är svårast att hitta utbildade lärare till. De som främst nämns är matematik och NO-ämnen, slöjd samt hemkunskap. Men även språklärare lyfts fram av några kommuner.