Alla skolor i Stockholm har mobilförbud

Mobil i skolan
De flesta elever får inte använda mobiltelefonen på lektionstid.
Alla Stockholmsskolor har någon form av mobilförbud, enligt en undersökning av SVT Stockholm. Hur stränga reglerna är varierar – totalförbud är vanligast på privata skolor.

Totalt 114 grundskolor i Stockholm stad har svarat på enkäten som SVT Stockholm skickat ut om de har mobilförbud eller inte. Samtliga uppgav att de har någon form av mobilförbud.

30,7 procent svarade att de har totalt mobildförbud, 50,9 att förbudet gäller under lektioner och 18,4 procent att det gäller under vissa lektioner.