Risk för skogsbrand i Stockholms län

Brand Örnberget i Tullinge maj 2019. OBS Foto: Terri Lindholm
Risk för skogsbrand i Stockholms län.
Det råder eldningsförbud i hela Stockholms län. Nu flaggar SMHI för att det finns en förhöjd risk för skogsbrand i hela länet, förutom Roslagskusten.

Sedan i morse har SMHI gått ut med att det råder en förhöjd risk för skogsbränder i Stockholms län, förutom längs med Roslagskusten.

Det innebär stor eller mycket stor antändningsrisk och att eld sprids lätt i skogsmark. Man bör iaktta stor försiktighet vid eldning utomhus.

Sedan tidigare så råder eldningsförbud i hela Stockholms län och den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter.

Vill du snabbt få reda på om det råder eldningsförbud i Stockholms län? Då kan du alltid läsa Mitt i:s artikel om statusen i länet just nu.