Snöröjningen dåligt granskad av Stockholms stad

Staden utför få stickkontroller ute i förorterna.
Staden utför få stickkontroller ute i förorterna.
Klagomålen på vinterns snöröjning har varit många. Ändå visar SVT:s granskning att staden har stora brister i kontrollen av hur bra snöröjningen sköts – särskilt ute i förorterna. I Tensta, Kista och Rinkeby har inga kontroller gjorts överhuvudtaget.

Under tisdagen kunde SVT avslöja att det pågått ett systematiskt fusk med snöröjningen i Stockholms stad. Källor uppgav att man har valt bort vissa uppdrag i avtalen för att bara fokusera på de mest lukrativa extrajobben.

I ett fall satte en entreprenör i uppdrag åt sex skottare att snöröja och sanda 2 200 meter av trapp plus anslutande gångstråk – på bara fjorton timmar.

Få kontroller – ibland inga alls

Nu visar SVT:s granskning att staden haft svårt att upptäcka bristerna – det görs nämligen sällan några kontroller.

I förorterna är det allra värst. I flera stadsdelar man inte gjort några som helst stickkontroller på snöröjningen efter den 2 februari – varken av staden eller av stadsdelsförvaltningarna.

Det handlar om Rinkeby, Kista, Tensta, Hägersten-Liljeholmen och Hässelby-Vällingby.

– Om det finns en systematik i att man inte gjort det, så är det fel, säger trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) till SVT.

Trappa plogades inte på två veckor

Och det ska ha funnits stora anledningar till att utföra stickkontroller. Över åtta tusen klagomål har kommit in till staden och flera vägar har varit oplogade och osandade. I Vällingby-Hässelby stod exempelvis en trappa oskottad i två veckor.