ANNONS

Sopsaltningen av länets cykelvägar har fördubblats

Daniel Helldén (mp), trafikborgarråd och Joakim Boberg, trafikplanerare på Stockholms stad (i mitten på bilden) tar emot pris för Årets cykelprestation 2019 av regionråd Gustav Hemming (C) och Robergt Olofsson, cykelsamordnare på Region Stockholm.
Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd i Stockholms stad tar emot priset för Årets cykelprestation av Gustav Hemming (C) och Region Stockholm.
Cykelpendlarnas bästa vän, sopsaltningen, har fördubblats på två år mätt i kilometer. Långsammare utbyggnad av det regionala cykelvägnätet än lovat, och Stockholm stad får regionens cykelpris. Det är några av nyheterna i regionala cykelbokslutet.
ANNONS

På torsdagen presenterades regionen sitt bokslut över cyklingen i Storstockholm. Målet är att var femte resa ska ske på cykel år 2030.

Här är de viktigaste nyheterna:

Mer sopsaltning

Allt fler kommuner börjar med sopsaltning, som ska vara det bästa sättet att hålla cykelvägarna fria från snö och halka.

I dag använder 15 kommuner samt Trafikverket sig av metoden. Totalt sopsaltades 318 kilometer av det regionala cykelnätet år 2018, vilket är mer än dubbelt så mycket som för två år sedan.

Stockholm prisas

Stockholms stad får regionens pris Årets cykelprestation.

– Siffermässigt är Stockholms stads satsningar för ökad cykling imponerande till och med på internationell nivå. Investeringarna, cykelflödena och antalet cykelparkeringar är höga och insatsområden många, säger Inger Lagerquist, tf förvaltningschef för tillväxt- och regionplaneförvaltningen.

Färre olyckor

Trots att fler cyklar har olyckorna minskat något. Under 2018 inträffade 1 970 cykelolyckor i regionen. De regionala cykelvägarna är betydligt mindre olycksdrabbade än andra cykelvägar, vilket sannolikt beror på att de är bredare och bättre skötta, enligt bokslutet.

Långsammare utbyggnad

Under förra året byggdes det regionala cykelnätet ut med 27 kilometer. De närmaste fem åren planeras ytterligare 108 kilometer. I den takten kommer inte målet nås om 850 kilometer regionala cykelvägar till år 2030.

ANNONS