ANNONS

Staden tar krafttag mot mikroplaster

Katarina Luhr (MP), Miljö- och klimatborgarråd i Stockholms stad om plast och mikroplaster
Katarina Luhr (MP), miljö- och klimatborgarråd i Stockholms stad.
En ny handlingsplan för att minska mikroplaster i Stockholms stad klubbades igenom av kommunfullmäktige på måndagskvällen.
Planen innehåller 50 punkter fördelade på 13 områden i staden
ANNONS

Mikroplaster – samlingsnamnet för små plastfragment – finns nästan överallt omkring oss, även om de inte går att se med blotta ögat.

Men exakt hur plasterna påverkar oss, vår hälsa och vår natur är inte helt fastslaget. Men att de måste minska är många överens om, och under 2019 presenterade Naturvårdsverket – på uppdrag av regeringen – förslag på åtgärder mot mikroplaster.

Nu tar även Stockholms stad initiativ till egna åtgärder. En handlingsplan på 50 punkter är presenterad och väntas klubbas igenom på måndagens kommunfullmäktige.

Vattenpapperskorgar och ingen engångsplast

Bland annat handlar det om att minska användningen av engångsartiklar i plast i alla Stockholms stads förvaltningar och bolag. Men också att bidra till utveckling av nya material som kan ersätta plast, vattenpapperskorgar för samla upp skräp i vatten samt tydligare riktlinjer för konstgräsplaner där de små plastgranulaterna i planerna lätt sprids.

– Stockholm är en stad omgiven av vatten, och vi vet numera att mikroplast finns i vår dricksvattentäkt Mälaren och att halterna ökar närmare städerna. Det är självklart av största vikt att vi skyddar vår miljö och vårt dricksvatten, säger miljö- och klimatborgarrådet Katarina Luhr (MP) i ett pressmeddelande.

Naturvårdsverkets utredning har visat att – förutom just granulatet från konstgräsplaner – är de vanligaste källorna till att mikroplaster sprids slitage av däck från vägar, industriell produktion, tvätt av syntetfibrer, båtbottenfärg och nedskräpning.

ANNONS