Staden vill ta ut 40 miljoner ur äldreboendebolag

Karin Wanngård (S) är kritiskt mot förslaget att plocka ut vinst ur Micasa.
Karin Wanngård (S) är kritiskt mot förslaget att plocka ut vinst ur Micasa.
Oppositionen riktar skarp kritik mot förslaget att plocka ut 40 miljoner i vinst ur Stockholms stads äldreboendebolag Micasa.
Hon menar att pengarna går till att finansiera den grönblå majoritetens skattesänkningar.
– Många äldre lever på marginalen idag. Nu plockar man bort 40 miljoner från dem, säger oppositionsborgarrådet Karin Wanngård (S).

I dag kommer koncernstyrelsen i Stockholms Stadshus AB att fatta beslut om en aktieutdelning på 40 miljoner kronor från kommunala Fastighetsbolaget Micasa. Bolaget förvaltar stadens äldreboenden och vinsten kommer från försäljningar av gamla fastigheter som inte längre är tjänliga för äldre att bo i.

Vinsten kommer att gå tillbaka till Stockholms stadshus, men Karin Wanngård (S), oppositionsborgarråd, är kritisk mot  utdelningen.

Kan gå till vad som helst

Hon säger att pengarna tas bort från stadens äldre och i stället kan gå till vad som helst i stadens verksamhet.

– Det är en tydlig signal när man väljer att plocka ur pengar ur vårt äldreboendebolag för att finansiera skattesänkningar. Micasa behöver de här pengarna för att renovera det befintliga beståndet och kunna hålla ner hyrorna, särskilt i nyproduktion.

Vi vet att många äldre lever på marginalen idag. Nu plockar man bort 40 miljoner från dem.

Karin Wanngård (S), oppositionsborgarråd

Ska inte ha hänt tidigare

Hon säger att hon inte känner till en liknande aktieutdelning i bolaget och att uttaget är ett slag mot dem äldre.

– Vi vet att många äldre lever på marginalen idag. Nu plockar man bort 40 miljoner från dem.

Under måndagen kommer Stockholm Stadshus AB, där Anna König Jerlmyr (M) är ordförande och Karin Wanngård vice ordförande, att klubba igenom beslutet. Men Socialdemokraterna har tillsammans med Vänsterpartiet skrivit ett förslag till beslut.

Fakta

Det här är Stockholms Stadshus AB

Stockholms Stadshus AB är sedan 1991 moderbolag i en koncern som består av 16 aktiva dotterbolag – varav ett är Micasa.

Stockholms Stadshus AB ägs av Stockholms stad och fungerar som en sammanhållande funktion för stadens aktiebolag. Tillsammans med stadens förvaltningar utgör dessa kommunkoncernen.

Arbetet i Stockholms Stadshus AB leds av vd, och tillika stadsdirektör, Magdalena Bosson och vice vd Krister Schultz.

Styrelsens utgörs av ordförande Anna König Jerlmyr (M), vice ordförande Karin Wanngård (S).

Det fria egna kapitalet i Stockholms Stadshus AB uppgår till 22,0 miljarder kronor. I koncernen uppgår det egna kapitalet till 59,2 miljarder kronor.

Källa: Stockholms stad

Skulle investeras i äldreboenden

Där står det att den förra majoritetens plan med fastighetsförsäljningarna var att vinsten skulle investeras i bland annat 1 200 nya seniorbostäder. Och enligt V och S så fanns det därför ”en stor samsyn” hos Micasas styrelse att vinsterna skulle stanna i bolaget. Socialdemokraterna säger också till Mitt i att en aktieutdelning på 40 miljoner känns omotiverad nä hela Stockholms Stadshus AB eget kapital uppgår till 22 miljarder.

När Mitt i ringer till Moderaterna passar de frågan vidare till Stockholms Stadshus AB:s vice vd Krister Schultz.

– Det är ett tjänstemannaförslag och har inte hunnit bli politiskt behandlat ännu, säger han till Mitt i under morgonen.

Kommer inte påverka Micasa

Han säger att de bedömt att aktieutdelningen på 40 miljoner inte kommer påverka Micasas möjligheter att bygga nytt, renovera befintligt bestånd eller hyressättningen.

Krister Schultz, vice vd på Stockholm Stadshus AB. Foto: Jann Lipka / Pressbild

Ovanligt hög aktieutdelning

Hela Stockholms Stadshus AB har redovisat en aktieutdelning på 1,7 miljarder kronor för 2018 – ett beslut som fattades av den förra S-ledda majoriteten.

Den aktieutdelningen är ovanligt hög.

Under 2017 låg motsvarande aktieutdelning på 800 miljoner och året dessförinnan på 500 miljoner. Under 2019 har nuvarande majoritet beslutat en aktieutdelning om 1,5 miljarder.

– För att moderbolaget egna kapital inte ska minska för snabbt så måste utdelning tas ut från dotterbolagen. Micasa har haft ett hyfsat resultat och därför kan vi plocka ut lite mindre än hälften av reavinsten.

Vet du vad som kommer att hända med pengarna?

– Det går inte att öronmärka dem på det sättet. De går till stadens gemensamma budget.