ANNONS

Halva tiden har gått – bara en tredjedel av bostäderna på gång

Bostäder bygge bostadsbygge byggkran höghus
140 000 bostäder ska ha byggts mellan 2010 och 2030.
Trots att den grönblå majoriteten fått skriva ner prognosen för antalet byggda bostäder i år gäller fortsatt målet om 140 000 nya bostäder till 2030 som sattes 2010.
– Vi försöker hålla byggandet uppe så mycket det går, säger stadsbyggnadsborgarrådet Joakim Larsson (M).
ANNONS

Fler bostäder behövs i Stockholm, så långt är alla överens.

Mitt i har tidigare berättat att staden tvingats skriva ner sin prognos för antalet påbörjade bostäder från 10 000 till 5 100 i år.

Mellan 2010 och 2030 ska det byggas 140 000. Snart har halva tiden gått och bara 45 601 bostäder har påbörjats.

Trots det säger de grönblå politikerna på onsdagen, när Stockholmsbudgeten för 2020 presenterades, att målet om 140 000 nya bostäder mellan 2010 och 2030 ligger kvar. Målet till 2025 är 70 000 nya bostäder.

– Vi försöker hålla byggandet uppe så mycket det går, säger stadsbyggnadsborgarrådet Joakim Larsson (M).

Bostäderna ska vara en blandning av hyresrätter, bostadsrätter och äganderätter.

Bostadsbyggandet tvärnitar – nu ska det byggas ännu mindre i stan

Stora bostäder kan göras om

För att få upp byggtakten vill majoriteten släppa in privata aktörer när man tar fram detaljplaner.

ANNONS

Projekt med under 100 bostäder måste prioriteras i skakigare tider

Joakim Larsson (M), stadsbyggnadsborgarråd

– Vi diskuterar med enskilda aktörer om vad vi kan göra för att förenkla processen. Det kan till exempel handla om att göra om stora bostäder till mindre för att göra de mer lättsålda.

I ekonomiskt svårare tider är det lätt att stora byggen stannar av. Då är det tid att prioritera mindre byggen, enligt Joakim Larsson.

– Projekt med under 100 bostäder måste prioriteras i skakigare tider, för de är lättare att påbörja.

Stadsbyggnadsborgarråd – Joakim Larsson

Stadsbyggnadsborgarrådet Joakim Larsson (M). Foto: Anna Z Ek

Mer frihet för privata aktörer

Men det kan också handla om att låta privata aktörer driva planprocesser.

– Vi vill använda marknadens kompetens och låta privata aktörer bistå med att ta fram planer i de bostadsprojekt som är aktuella och göra delar av det som staden brukar göra. Vi har påbörjat det arbetet redan i år, vår förhoppning är att få i gång ett pilotprojekt under 2020.

Men hur ska ni lyckas nå målet om 140 000 bostäder?

– 123 500 bostäder har redan varit föremål för olika politiska beslut och någon form av planeringsarbete pågår. Av dessa är 19 000 färdiga i vår planberedskap och har färdiga detaljplaner. De väntar bara på att komma i gång.

S-kritiken: ”Tveksam till att de lyckas leverera”

Men oppositionen är kritisk.

– Problemet för det här styret är att de inte klarar av att bygga. De har halverat byggmålet för i år, från 10 000 till 5 000. Och sedan skriver de upp byggtakten till 11 000 nästa år. Jag är väldigt tveksam till att de lyckas leverera. För det är alltid något parti inom majoriteten som är emot, och sedan blir det ingenting, säger oppositionsborgarrådet Karin Wanngård (S).

Karin Wanngard

Oppositionsborgarrådet Karin Wanngård (S) är kritisk till majoritetens målbild med bostäderna. Foto: Pekka Pääkkö