ANNONS

Hälften av stockholmarna vill inte ha fler grannar

Befolkningsökning i Nacka
Åsikterna om befolkningstillväxten går isär. Men mer än hälften vill inte att befolkningen i det egna närområdet ökar.
Nacka befolkningsökning
Stockholm har växt med 35 000 personer årligen.
Mer än hälften av stockholmarna vill inte att befolkningen i närområdet ökar.
Det visar en ny rapport från länsstyrelsen.
ANNONS

Stockholms län har växt med cirka 35 000 personer årligen sedan millenieskiftet. En ny rapport från länsstyrelsen visar vad 14 000 stockholmare tycker om befolkningstillväxten.

Bilden går isär

45 procent har svarat att de är positiva till en större befolkning i länet. Samtidigt har 56 procent svarat att de är negativa till en befolkningsökning i det egna närområdet, medan bara 36 procent är positiva.

– Både avseende befolkningsökning och bostadsbyggande är länsbor i åldern 18–30 år tydligt mer positiva än de som är 65 år och äldre. Gällande befolkningsökning är även länsbor med utländsk bakgrund mer positiva jämfört dem med svensk bakgrund, men åsiktsskillnaderna mellan könen är små, säger Gunhild Graseman, analytiker på Länsstyrelsen i Stockholms län i ett pressmeddelande.

Bostäder

Mer positiva är stockholmarna till fler bostäder. Tre av fyra tycker att det är bra med ökat bostadsbyggande i Stockholms län. Hälften tycker vill ökat bostadsbyggande i sitt närområde. Undersökningen visar på skillnader mellan unga och äldre. Enligt länsstyrelsen vill 85 procent av de unga mellan 18 och 30 år att det byggs fler bostäder i länet, jämfört med 62 procent bland dem som är 65 år eller äldre.