ANNONS

Stockholm kan spika ett fast bostadsmål – får kritik från S

Bostäder: Stockholm kan spika nytt bostadsmål.
Stockholms stad är på väg att slopa bostadsspannet på mellan 1 500 och 2 000 nya bostäder per år och i stället spika antalet till 1 500.
Stockholms stad är på väg att besluta om ett fast bostadsmål i stället för ett rörligt sådant.
Politiska oppositionen ser det som ett sätt att minska bostadsbyggandet med 500 lägenheter per år.
ANNONS

I stället för att kravet att tillsammans bygga mellan 1 500 och 2 000 nya lägenheter per år föreslås i budgeten för Stockholms stad att de tre bostadsbolagen, Svenska bostäder, Familjebostäder och Stockholmshem, ska ha ett fast mål – 1 500 nya lägenheter per år.

Hos bostads- och fastighetsborgarrådet Dennis Wedin (M), tonar man ned dramatiken kring det ändrade direktivet. Det enda som föreslås enligt Moderaterna är att siffran 2 000 stryks och därmed spannet mellan 1 500 och 2 000 lägenheter.

I stället ska årsmålet alltså vara 1 500 lägenheter – ett mål som Moderaterna menar egentligen varit det faktiska årsmålet även för 2019.

Förändringen är enbart att vi inte specificerar ett spann. Vårt mål att bygga minst 1 500 kommunala hyresrätter per år ligger fast, säger Dennis Wedin (M).

Kritiska till förslaget

Den politiska oppositionen är kritisk till förslaget och ser det som ett sätt att minska bostadsbyggandet med 500 lägenheter per år.

– Det är en tydlig signal att majoriteten inte har några ambitioner att få ut fler bostäder på Stockholms bostadsmarknad, de tycker väl att Stockholm är färdigbyggt. Vi från vår sidan vill att man bygger såväl bostadsrätter som hyresrätter, säger Karin Wanngård (S), oppositionsborgarråd.

Fullmäktige i Stockholm väntas klubba budgeten under onsdag och torsdag. De ändrade direktiven för bostadsbolagen väntas komma upp till beslut under torsdagen.