ANNONS

Stockholm får elgeneral – ska säkra utbyggt elnät

Anna König Jerlmyr tillsätter en elgeneral i Stockholm
Utbyggnaden av elkraft till Stockholm går för långsamt, anser politikerna, och tillsätter en elgeneral som ska skynda på arbetet.
Stockholms stad får en elgeneral. Tjänstepersonen ska säkerställa att planeringen för att bygga ut det bristfälliga elnätet till länet går snabbare än i dag.
ANNONS

Stockholms län har brist på ledningsnät för eldistribution, vilket Mitt i tidigare skrivit om. Svenska kraftnät bedömer att ledningsnätet inte kommer att vara tillräckligt utbyggt för säkra elleveranser till länet förrän om nio år, 2028.

I måndags höll flera aktörer som ansvarar för och beslutar om utbyggd elkapacitet till länet, en hearing, där bland andra Stockholms stads finansborgarråd Anna König Jerlmyr, energiminister Anders Ygeman, nätdistributörer och Svenska kraftnät, deltog.

– Det var en tung panel där alla aktörer för första gången var samlade och pratade om hur möter vi dagens och morgondagens elbehov, säger Anna König Jerlmyr.

– Vi står inför utbyggd t-bana, nya investeringar i vattenverk, helomställning av fordonsflottan till elektrifiering. Vi behöver säkra eltillförseln för kommande år.

Ny tjänst som elgeneral

En av nyheterna som Anna König Jerlmyr presenterade under hearingen var att Stockholms stad från i måndags har en elgeneral, en tjänsteperson, som ska säkerställa att planeringen av utbygg elnät går så snabbt och smidigt som möjligt. Till tjänsten har Åsa Öttenius, tidigare fastighetsdirektör i Stockholms stad, utsetts

– En elgeneral kan säkerställa att tillståndsprocesser går så snabbt och smidigt som möjligt genom att ta kontakter med andra aktörer, som länsstyrelsen, vara en spindel i nätet, så att utredningar sker snabbt och smidigt.

– Svenska kraftnät har tidigare pekat ut att detaljplanearbetet har varit ett hinder, att det tagit lång tid att bygga ut stamnätet. Här vill  Stockholm stad ta ansvar, att det arbetet ska gå enklare och smidigare

Ska peka ut laddplatser

En annan nyhet är att Stockholms stad i sin långsiktiga översiktsplanering ska väga in säkrade elleveranser, som när staden byggs ut med nya verksamheter och bostäder. Staden ska bland annat peka ut geografiska knutpunkter, noder, där tung trafik i framtiden, från 2030, ska kunna ladda sina elmotorer.

– Det blir allt mer tydligt att vi behöver en utbyggd nätkapacitet till Stockholm. att vi behöver jobba tillsammans och på ett smartare sätt.

ANNONS

Enligt Anna König Jerlmyr innebär vare sig tjänsten som elgeneral eller det nya planeringsarbetet någon extra kostnad för staden utan kommer att betalas av pengar som redan finns i budgeten.