Slut på söndagstömningar av länets postlådor

Postnord stramar åt tömningen av postlådor i Haninge.
Postnord stramar åt tömningen av postlådor.
Nu är det snart helt stopp på söndagstömningen av brevlådorna i Stockholms län.
En stor del postlådor kommer även att börja tömmas tidigare.
– Vi har ungefär hälften så stor brevmängd i landet i dag som för tio år sedan, förklarar Stefan Dickner, distributionsområdeschef i Haninge och Värmdö kommuner, för Mitt i.

Breven som stockholmarna i slutet av veckorna kunnat lägga i ”söndagslådorna” kommer nu börja tas om hand först på måndagen.

Förutom att all söndagstömning upphör, så kommer också en en stor del av brevlådorna i länet att börja tömmas tidigare på dagarna.

– Generellt blir det en tidigareläggning av tömningarna. Från exempelvis klockan tio till klockan nio, men det finns de lådor som får större förändringar också, säger Stefan Dickner, Postnords distributionschef i Haninge- och Värmdöområdet.

– Vi får ihop det mycket effektivare och kommer att slippa åka förbi samma låda flera gånger.

Stefan Dickner, Postnord.

Stefan Dickner, Postnord.

Antalet brev minskar stadigt

Enligt Stefan Dickner kommer sista tömningen på vardagar i till exempel Haninge kommun att vara klockan 17 i stället för klockan 18.

På Postnords hemsida kan man se vilken tid ens närmsta postlåda i länet får tömning.

Anledningen till det dansk-svenska Postnords förändringar är, enligt Stefan Dickner, att antalet skickade brev fortsätter att minska i landet, samtidigt som Postnords kostnader ligger kvar på en oförändrad nivå.

– Vi har ungefär hälften så stor brevmängd i landet i dag som för tio år sedan, säger han.

Fakta

Krisande Postnord vill höja priset på porto i Sverige

I februari sade Postnords vd Håkan Ericsson, som drivit på för att slopa pristaket på portot i Sverige, till TT att volymen brev i Sverige faller med 13 procent per kvartal.

Totalt landade Postnords rörelseförlust på 855 miljoner kronor 2018, en sjufaldigad förlust jämfört med ett år tidigare då förlusten stannade på 124 miljoner.
I Sverige går verksamheten med vinst. Men i den danska verksamheten är den ekonomiska situationen ansträngd.
I grannlandet, där antalet anställda minskade med 1 400 personer under 2018, ökade Postnords förlust med 22 procent till 1,36 miljarder under 2018.
Postnords justerade rörelseresultat för helåret landade på 129 miljoner kronor, mot 338 miljoner ett år tidigare.
Källa: TT