Stockholmarnas busringningar till 112 minskar

Polis utryckning blåljus
SOS alarm får ta emot allt färre busringningar från stockholmarna.
På tre år har busringningarna till 112 minskat med 15 procent i Stockholms län, vilket är en större minskning än i landet som helhet.
– En tanke är att stockholmarna insett vikten av nödnumret efter terrordådet, säger Gunnar Bergström på SOS Alarm.

Okynnessamtal kallas de i SOS Alarms statistik över vilken typ av samtal de tar emot via nödnumret 112. Det är när den som ringer medvetet är ute efter att störa eller sabotera.

”Jag har inga pengar på mobilen, kan ni koppla mig till min kompis?” kan det låta när samtalet kopplas fram till SOS-operatören.


Antal busringningar till 112

Så många sabotageringde i Stockholms län. Busringningarna minskar för varje år, till skillnad från landet i helhet.


Källa: SOS Alarm


Ökning i landet

Totalt 38 351 samtal var någon form av busringning till 112 i Stockholm under 2018. Det är fortfarande många, men 15 procent färre än för tre år sedan – 2015 låg siffran på över 45 000. Bara på ett år har busringningarna minskat med 7 procent i Stockholms län, medan de tvärtemot ökat med 2 procent i landet som helhet från 2017 till 2018.

– Det är ingen jätterörelse, men ändå en nedgång med cirka 3 000 samtal till skillnad från hela landet där det till och med gått upp, säger Gunnar Bergström på SOS Alarm som ansvarar för 112-tjänsten.

En förklaring kan vara att SOS Alarm aktivt kampanjat för vikten av 112 som nödnummer. Om numret används på fel sätt kan det innebära att någon som behöver hjälp inte får det.

Terrordåd kan ha påverkat

En annan tanke är att stockholmarnas förhållning till vad en nödsituation faktiskt är skärptes efter terrordådet på Drottninggatan 2017.

– Jag kan tänka mig att det har satt olika typer av spår. Nödnumret hamnade i fokus och en sådan händelse kan göra att man inser vikten i att använda samhällets resurser på rätt sätt. Vi brukar kunna se att enskilda händelser kan sätta lite spår i statistiken, säger Gunnar Bergström.