Stockholms bilköer är värst i Norden

Stockholms trafik är sämst i Norden.
Köer så in i Norden.
Har du en känsla av att trafiken är dålig i Stockholm.
Du har rätt så in i Norden.

Trafiken i Stockholm är värre än i både Oslo, Köpenhamn och Helsingfors.

Det framgår av en ranking från den amerikanska trafiktjänsten Inrix, som sammanställer trafikdata över alla världens större städer.

Enligt tjänsten har Stockholm det 63:e mest överbelastade vägnätet i världen. I deras rapport från 2018 framgår det att världens trögaste trafik hittar man i Moskva.

Sämst i Norden

Stockholm hamnar sämre än Oslo (plats 93), Köpenhamn (plats 82) och Helsingfors (plats 178).

När de pratar om överbelastning menar de kortfattat att efterfrågan i vägnätet är större än utbudet, vilket Mitt i beskrivit tidigare. Det uppstår i mer eller mindre alla världens länder. Rapporten gör gällande att europeiska äldre städer är dåligt lämpade för biltrafik – med täta citykärnor, smala vägar och komplexa vägnät.

Turligt nog, skriver de i rapporten, är Europa väl utvecklad med kollektivtrafik och satsningar på cykel- och gångtrafik.