ANNONS

Stockholms stad har haft kontakt med 17 IS-återvändare

IS-återvändare 19 har återvänt till Stockholm
Stockholms stad känner till 19 återvändare från IS, samtliga bor i Järvaområdet.
Stockholms stad känner till 19 återvändare från IS.
Tio av dem är vårdnadshavare och socialtjänsten bedömer att barnen inte lever i en radikaliserad miljö idag, rapporterar SVT.
ANNONS

Enligt Säkerhetspolisen har omkring 300 personer rest från Sverige till IS-krigsdrabbade områden sedan 2012. Runt hälften av dem har återvänt, rapporterar SVT. 

Stockholms stad känner idag till 19 återvändare, samtliga bor i Järvaområdet.

Av de 19 personerna är 10 vårdnadshavare och totalt 38 orosanmälningar avseende deras barn har lämnats in till ansvarig stadsdel.

Vill inte ha stöd

I en intervju med SVT berättar Christina Kiernan, samordnare mot våldsbejakande extremism i Stockholms stad, att de varit i kontakt med 17 individer som kommit tillbaka från krigsområden.

– I de samtal vi har haft har det visat sig att de inte vill ha stöd från socialtjänsten, säger hon.

Christina Kiernan, Stockholms samordnare mot våldsbejakande extremism,

Christina Kiernan, Stockholms samordnare mot våldsbejakande extremism. Foto: Privat

Anledningen till att de inte kommit i kontakt med alla 19 är att socialtjänstens verksamhet är frivillig.

ANNONS

– Vi har bjudit in till samtal. Då är det två som har valt att inte komma till de samtalen, säger Christina Kiernan.

Behövs inga åtgärder

Socialtjänsten bedömer att barnen inte lever i en radikaliserad miljö i dag och att det inte finns någonting i utredningarna som tyder på att de behöver gå in med åtgärder för barnen, rapporterar SVT.

ANNONS