Inget stopp för spelreklam i kollektivtrafiken efter het debatt

Spelreklamen blir kvar i kollektivtrafiken.
Spelreklamen blir kvar i kollektivtrafiken.
Vinsten på ditt konto redan vid nästa hållplats? Sådan reklam är inget som moderaterna i Region Stockholm vill stoppa.
Men debatten i fullmäktige var het – och lång.

Spelreklamen i kollektivtrafiken orsakade en lång debatt vid Region Stockholms fullmäktigemöte på tisdagen.

Jens Sjöström (S) hade ställt en interpellation (fråga) till trafikregionrådet Kristoffer Tamsons (M) om han är beredd att förbjuda spelreklam i kollektivtrafiken.

Svaret blev nej.

Viktig inkomst

Tamsons menar att reklam är ett naturligt inslag i en urban stadsmiljö, och dessutom en viktig och växande intäktskälla för kollektivtrafiken.

– Vi får in 350 miljoner kronor om året i reklamintäkter, pengar som annars måste tas från resenärer och skattebetalare, sade han.

Han menar att man följer de lagar och regler som gäller, och i övrigt inväntar regeringens och riksdagens agerande i frågan.

Men flera talare pekade på det ökande spelmissbruket, och menar att reklamen är omoralisk.

– Det är ju inte bara spelreklamen som står för de 350 miljonerna. Och förutom de moraliska ansvaret, så har vi ju även kostnader för spelmissbruket, sade Jens Sjöström.

Många talare

Debatten pågick i gott och väl en timme, och mot slutet konstaterade Kristoffer Tamsons att den haft fler inlägg än antalet synpunkter som brukar komma in till SL.