Två av tre taxiförare kör för fort på E4:an

Två av tre taxibilar kör fört fort
Farten bland såväl privatbilister som taxibilar ligger på vissa sträckor av E4 mellan Stockholm och Arlanda långt över hastighetsgränsen.
Taxiförare är sämst på att hålla hastighetsgränsen på motorvägen mellan Stockholm och Arlanda, enligt en studie från Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, och NTF, Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande.

Vid två tillfällen, 2017 och 2019, mätte NTF upp hastigheten på två hårt trafikerade sträckor i landet: E4 mellan Stockholm och Arlanda och riksväg 40 mellan Göteborg och Landvetter.

Hastigheten mättes upp för såväl taxitrafiken som övrig personbilstrafik.

På båda vägsträckorna är andelen taxitrafik hög. Resultatet på de båda sträckorna visar att efterlevnaden av hastighetsgränserna var sämst bland taxiförare, knappt 37 procent av taxiförarna höll sig till fartgränsen.

Tre taxibolag kartlades

På sträckan Stockholm–Arlanda mättes hastigheten upp för taxibilar från tre taxibolag, bolag som hade minst 20 observationer: Taxi Stockholm, Sverige Taxi, och Taxi Kurir.

Taxi Stockholms bilar körde vid båda mättillfällena knappt 100 km/tim på sträckor där maxhastigheten var 80 km/tim per timme. På sträckor där det var 100 kilometer i timmen, körde bolagets taxibilar lite drygt 100 kilometer i timmen vid båda mättillfällena.

Sverige Taxis förare körde även de för fort på 80-sträckorna, förarna körde drygt 100 kilometer i timmen vid båda mättillfällena. På 100-sträckorna höll bolagets förare vid mätningen 2017 lite drygt 100 km/timme för att ha ökat medelhastigheten något vid mätningen 2019,  till fortsatt drygt 100 km/timme.

Körde i snitt 100 km/tim på 80-sträckor

Taxi Kurirs förare körde även de omkring 100 kilometer i timmen på 80-sträckor 2017 men hade sänkt genomsnittsfarten något vid studien 2019 men höll fortfarande farter över maxgränsen. På 100-sträckor höll bolagets förare lite drygt 100 kilometer i timmen vid båda mättillfällena.

VTI:s slutsats är att både taxiförare och andra personbilsföraren är dåliga på att hålla hastighetsgränsen på sträckan Stockholm–Arlanda, liksom på sträckan Göteborg–Landvetter, och att efterlevnaden bland taxiförarna är sämst. VTI konstaterar vidare att skillnaderna mellan de tre taxibolagen i Stockholm är liten och att inget av bolagen är ”bäst i klassen”.

Enligt VTI arbetar många taxibolag systematiskt med trafiksäkerhetsfrågor, ett arbete som enligt VTI inte återspeglas när det gäller hastighetsefterlevnad .

”Taxi bidrar till att dra upp hastighetsnivåerna på de studerade vägarna”, skriver VTI.