Trafiken minskar för första gången på sex år

daniel helldén trafikborgarråd bilköer trafik motorväg avgaser
Stockholm ligger långt ifrån att klara sina trafikmål.
Efter flera år av ökad biltrafik i Stockholm kan trenden vara på väg att vända.
Efter toppåret 2017 visar preliminära siffror att trafiken minskade i fjol.
– Vi har inte haft en nedgång sedan 2012 så det är glädjande, säger trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP).

I Stockholm har trafiken ökat år för år. Och under 2017 slog trafikflödena rekord.

Detta trots att stadens egna miljömål säger att trafiken ska minska med 0,2 procent varje år.

Trenden kan vända

Men under 2018 kan det ha vänt, enligt preliminära siffror från trafikkontoret. Från 2017 till år 2018 har den totala trafikmängden minskat med 1,6 procent.

– Vi har inte haft en nedgång sedan 2012 så det är glädjande, säger trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP).

Kan vara slumpen

Om det är faktiska miljöpolitiska åtgärder som ligger bakom det minskade trafikflödet är för tidigt att säga.

– Vi vet i dag inte hur det kommer sig, det kan vara slumpen. Vi har analytiker som tittar på det här och det kommer kunna presenteras på nämnden i april. Men vi vet ju att nybilsförsäljningen gick ner under 2018 exempelvis, säger Daniel Helldén.

På trafikområdet finns det inte på kartan att vi skulle klara målen

Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd

Men det finns ingen anledning för Daniel Helldén att vara alltför glad – jämför man med trafiksiffrorna från exempelvis 2013 så står 2018 års siffror för en ökning på omkring tre procent.

– På trafikområdet finns det inte på kartan att vi skulle klara målen. Det krävs stora förändringar för att överhuvudtaget komma i närheten. Att minska koldioxidutsläppen från transportsektorn är den knepigaste frågan, säger han.

Få verktyg att nå målen

Daniel Helldén säger att man på kommunal nivå har få verktyg för att kunna påverkar mängden trafik.

– Det är inte så lätt när vi inte bestämmer över priset på bränsle eller trängselskatter. Vi får heller inte reservera parkeringar åt bilpooler, något som skulle kunna innebära att färre äger en egen bil. Det vi kan ändra är parkeringsavgifter och det har vi gjort.