ANNONS

Höjda trängselskatten gör bilpendlingen 3 000 kronor dyrare

Trängselskatten kan bli upp till 3 000 kronor dyrare för bilpendlare vid årsskiftet 2020
Bilister som arbetspendlar får räkna med ökade utgifter för trängselskatt om upp till 3 350 kronor nästa år. Obs. Bilden är ett collage.
Trängselskatten höjs den 1 januari. För den som arbetspendlar i rusningstid kan det nu komma att kosta upp till 19 000 kronor på ett år – 3 350 kronor mer än maxavgifter i år.
ANNONS

Den som arbetspendlar med bil och måste betala trängselskatt får en ökad kostnad på mellan 1 750 kronor och 3 350 kronor nästa år.

Då träder de nya avgifterna i kraft, som gör det dyrare att köra under rusningstid under högsäsong. Avgift tas dessutom ut från klockan 06, och dag före storhelg och de fem första vardagarna i juli.

Uppemot 19 000 kronor per år

Beräkningarna gjordes i propositionen ”Förändrad trängselskatt i Stockholm för förbättrad tillgänglighet och transportinfrastruktur” som lades fram i riksdagen i december 2017.

Enligt de nuvarande avgifterna kostar det för en privatbilist som arbetspendlar i innerstan 11 250-15 750 kronor per år. Beräkningen grundas på att bilisten gör två passager i rusningstid under 225 arbetsdagar. De nya avgifterna ger en kostnad om 13 000-19 100 kronor per år, och tas ut under 230 dagar.

Extra halvtimme ger 80 miljoner

Den vinst som höjningen ger beräknas till 330 miljoner kronor per år. Den extra halvtimmens trängselskatt mellan 06-06.29 beräknas ge 80 miljoner, de höjda avgifterna under högsäsong 200 miljoner och de extra dagarna i juli och dag före helgdag 50 miljoner kronor.

Därtill beräknas intäkterna från tilläggsavgiften, alltså de 500 kronor det kostar om man inte betalar i tid, öka med 4 miljoner kronor.

Pengarna ska gå till att bygga ut tunnelbanan till Nacka och Barkarby, samt till Spårväg syd och att dra Roslagsbanan in till city.

Mindre trafik och utsläpp

Enligt propositionen beräknas trafiken i innerstan och på Essingeleden minska med tre procent ett genomsnittligt vardagsdygn, med störst effekt under den tidiga morgonperioden på Essingeleden och i Södra länken.

Koldioxidutsläppen beräknas därmed minska med cirka en halv procent.

ANNONS