Här väntar cyklisterna längst på att det ska bli grönt

Många tvingas stanna och vänta på rödlysen.
Många tvingas stanna och vänta på rödlysen.
Hur ofta blir du stående med cykeln och väntar på grönt? Det är stora skillnader på hur signalerna är installerade i länet – Mitt i har listan på de värsta ljusen i länet.

Stockholms trafiksignaler är anpassade efter bilar. Något som Region Stockholm, före detta landstinget, vill ändra på.

Tvingas vänta en fjärdedel

Längs cykelstråket mellan Tumba och Rågsved tvingas cyklisterna vänta en fjärdedel av sin restid på att ljuset ska slå om till grönt, visar en ny studie från Region Stockholms cykelkansli.

– I den regionala cykelplanen ställs höga krav på utformningen av regionala cykelstråk. Att trafiksignalerna anpassas efter cyklisternas behov är viktigt för att öka framkomlighet och säkerhet för cykeltrafiken, säger Ulf Eriksson, cykelsamordnare på det regionala cykelkansliet på Region Stockholm.

I den nya studien visar det sig att många kommuner har dålig koll på rödljusen i länets vägnät och vilken inställning de har.

För det finns skillnader mellan Stockholm stad och övriga länet.

Känner du samma sak?

I Stockholms stad är trafikljusen nästan alltid tidsstyrda och har fasta inställningar för gröntiden. I övriga länet styrs ljusen av trafikflöden. I staden känner också rödljusen av när du kommer – i övriga länet är det sällsynt.

Brukar du oftare mötas av en ”grön våg” när du träder in i Stockholm stad? I staden finns det samordnade signaler – i övriga länet är de inte det.

Långsammaste rödljusen

I studien har man också tagit en ögonblicksbild över alla länets trafiksignaler i det regionala cykelvägnätet. Studien visar inte några generella genomsnittstider för stoppljusen utan datan har samlats in vid ett tillfälle.


Stöter du på dessa trafikljus?

Nedan följer en tabell över korsningar i länet där man hittar de rödljus med längst väntetid.

Källa: Region Stockholms cykelkansli


Karta över de segaste trafikljusen

Nedan följer en karta över korsningar i länet där man hittar de rödljus med längst väntetid.