Så rustar vården för ny värmebölja

Förra året ledde värmen och fukten till problem på sjukhusen.
Förra året ledde värmen och fukten till problem på sjukhusen.
Inställda operationer och fukt i medicinrummen.
Det var några av problemen som förra årets värme ledde till – men nu är vården bättre rustad.

Efter förra årets rekordhetta har Region Stockholm tagit fram en handlingsplan för att stå bättre rustade för extremt klimat.

– Vi har tagit lärdom av förra sommaren som var väldigt varm, väldigt länge. Med anledning av SMHI:s prognos har vi påmint alla chefsläkare om att handlingsplanen finns, säger chefläkare Elda Sparrelid.

Landstinget har tagit fram checklistor och råd för olika typer av verksamheter. Man har också gått igenom alla lokaler för att att vara bättre förberedda när värmen slår till.

– Vi har inventerat lokaler som kan vara särskilt känsliga så vi vet var det största behovet finns.

Det handlar om operationssalar och sterilcentraler på de stora sjukhusen samt patientrum och läkemedelsrum på alla typer av vårdinrättningar.

Höga temperaturer kan vara särskilt känsligt för äldre och i år har vårdavdelningarna som tar emot många gamla förberett sig för att enkelt kunna sätta in portabla kylaggregat där det behövs.

Hälsoråd

Läkarens tips för att klara värmen

  • Drick mer vätska och ät grönsaker och frukt som innehåller mycket vätska.
  • Håll hemmet svalt med gardiner, persienner och markiser. Vädra på kvällen när det är svalare.
  • Håll dig sval genom en blöt handduk runt nacken, sval dusch och löst sittande kläder.
  • Undvik fysisk ansträngning när det är som varmast.
  • Förvara läkemedel rätt – svalare än 25 grader eller i kylskåp (läs om förvaring på förpackningen).
  • Kontakta 1177 vid behov för specifika råd kring just din eller dina närståendes hälsa.
Källa: Elda Sparrelid, chefläkare Region Stockholm